Hans Alfredson och Tage Danielsson

av Hans Gedda

Hans Gedda, Hans Alfredson, författare, skådespelare, underhållare, regissör, VD för Skansen och Tage Danielsson, författare, skådespelare, underhållare, filmregissör, fil.dr.h.c., reprint 2012
Gelatinsilverfotografi, 60,5 x 50,5 cm
Nationalmuseum, Statens porträttsamling, NMGrh 4878