Hans Alfredson

av Hans Gedda

Hans Gedda, Hans Alfredson, författare, skådespelare, underhållare, regissör, VD för Skansen, reprint 2012
Gelatinsilverfotografi, 60,5 x 50,5 cm
Nationalmuseum, Statens porträttsamling, NMGrh 4877