Porträtt av skådespelaren Saint-Ange

av Carl Fredrik von Breda

Augusti 2017

Nationalmuseum har förvärvat ett porträtt av skådespelaren Saint-Ange målat av Carl Fredrik von Breda. Detta är ett av en svit rollporträtt, som visar medlemmar av Gustav III:s franska teatertrupp, ledd av den legendariske Jacques Marie Boutet, kallad Monvel. Porträttet är ett utmärkt exempel på den gustavianska tidens konst och samtidigt ett prov på den unge von Bredas självständiga förmåga som porträttmålare.

År 1785 var konstnären Carl Fredrik von Breda 26 år gammal. De äldre kollegorna i Konstakademien betraktade honom som en ung begåvning och ett framtidshopp. Han deltog flitigt i akademiens utställningar och fick sin första medalj redan som nittonåring år 1778, samma år som han påbörjade sina studier. Just 1785 tilldelades von Breda den stora guldmedaljen. Däremot gick han miste om det två år senare utlysta resestipendiet och fick finansiera sin studieresa på annat sätt.

Den lärare som främst kom att påverka von Breda var porträttmålaren och akademiprofessorn Lorens Pasch d.y. Inflytandet från honom är tydligt i de verk som utfördes fram till dess von Breda år 1787 lämnade Sverige för en längre studieresa till England. Där kom han i kontakt med en av dåtidens mest kända målare och konstteoretiker, Joshua Reynolds. Mötet blev avgörande för von Bredas framtida konstnärskap. Dess konkreta resultat var en genomgripande stilförändring med mer målerisk penselföring och annorlunda färgskala i den svenska konstnärens verk.

Sitt första stora och omtalade uppdrag erhöll von Breda redan som 25-åring. För drottning Sofia Magdalenas räkning utförde han ett porträtt av hennes lille son, kronprins Gustav (IV) Adolf, på gunghäst (Nationalmuseum, Statens porträttsamling, NMGrh 1541). Vid ungefärligen samma tid arbetade von Breda även med två skådespelarporträtt – Jacques Marie Boutet, kallad Monvel (Drottningholms Teatermuseum) samt Joseph Sauze Desguillons (Nationalmuseum, NM 7011). 

Porträttet, som nu förvärvats till Nationalmuseum, föreställer en annan av de franska skådespelarna, monsieur Saint-Ange, verksam i Stockholm 1784-88. Målningen är signerad av Carl Fredrik von Breda år 1785 och ställdes ut på Konstakademien följande år. Saint-Ange avbildades i rollen Crispin i Jean-François Regnards komedi Kärlekens dårskaper (Les Folies amoureuses, 1704). Det framgår av Akademiens katalog att porträttet framställer Saint-Ange när han yttrar repliken ”Vet ni monsieur, att jag har varit i Cremona?” (”Savez vous bien, Monsieur, que j’étois dans Crémone?”). 

Carl Fredrik von Breda, porträtt av skådespelaren Saint-Ange

Carl Fredrik von Breda, porträtt av skådespelaren Saint-Ange. Större bild.

Crispin är en listig betjänt, anställd hos en ung man som är förälskad i pjäsens hjältinna. I porträttet är munnen en aning öppen, som om han just talar. Minen och de glittrande ögonen ger en vink om rollfigurens förslagenhet. Kostymen antyder en viss snobbighet. Knallgula handskar och ett brett skärp i samma färg står i en djärv kontrast mot den eleganta svarta dräkten. Genom att använda sig av få färger och en komposition med en stor figur framför en neutral bakgrund, har den unge von Breda åstadkommit ett krafftfullt rollporträtt. Målningens manér påminner om hans läromästare Lorens Pasch d.y. Det är dock inte något osjälvständigt verk. Carl Fredrik von Breda har åstadkommit en frisk och levande skildring av aktören Saint-Ange i en av hans roller. Genom porträtten av Saint-Ange och Desguillons, har Nationalmuseum berikat samlingarna med Carl Fredrik von Bredas två bästa rollporträtt i den komiska genren.

Förvärvet har möjliggjorts genom donationsmedel ur Axel Hirsch fond. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för, utan samlingarna berikas genom gåvor samt stiftelse- och fondmedel. 

Inventarienummer: NM 7380


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp