Skåp och armlänstolar

av Carl Hörvik

Juli 2015

Nationalmuseum har tagit emot en storslagen gåva i form av ett skåp och två armlänstolar ritade av arkitekten Carl Hörvik och tillverkade av Nordiska Kompaniet för den svenska paviljongen på världsutställningen i Paris 1925. Möblerna har ingått i en större grupp som belönades med utställningens högsta utmärkelse, ett Grand Prix. Utförandet är exklusivt och det rör sig om en utpräglad lyxproduktion. Skåpet och stolarna är utförda i ek med inläggningar av olika träslag, stolarnas ryggar är flätade i rotting, sitsarna klädda med tagel. Skåpet ska ses med öppna dörrar och har tre förgyllda nischer avsedda att exponera konsthantverksföremål.

Den stora världsutställningen i Paris 1925, L'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, kom för Sverige att bli en stor framgång. Sverige som nation kom, efter värdlandet, att tilldelas flest utmärkelser av alla de deltagande länderna. Stilmässigt representerade utställningen en brytningstid. Art déco, den stil som fick sitt namn av utställningen, stod på sin höjd men den moderna funktionalistiska  stilen fanns också representerad, till exempel av Le Corbusiers paviljong L´esprit nouveau.

De svenska utställningsföremålen och den svenska paviljongen, ritad av Carl Bergsten, representerade en återhållen, avskalad  klassicism som uppskattades av den samtida kritiken. Sedan tidigare har Nationalmuseum i sina samlingar även det diplom som Carl Hörvik erhöll i samband med utställningen och den ljuskrona som hängde tillsammans med möbelgruppen, ritad av Carl Bergsten.

Skåpet och stolarna är en gåva av Ernst och Carl Hirsch genom Nationalmusei Vänner samt Nationalmusei Vänner. Den är ett viktigt bidrag till museets satsning på att förstärka samlingen av det tidiga 1900-talets konsthantverk. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Inventarienummer:
Skåp NMK 91/2015
Stolar NMK 92-93/2015

Bild: Carl Hörvik, skåp och armlänsstolar, 1925

Carl Hörvik, skåp 1925. Större bild.

Carl Hörvik, armlänsstolar1925. Större bild. 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp