Två modellstudier och en interiör

av Christoffer Wilhelm Eckersberg och
Ludvig August (L. A.) Smith.

Februari 2016

Nationalmuseum har förvärvat en aktstudie av Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853) samt en modellstudie och en idyllisk interiörscen med mor och barn vid ett fönster utförda av hans elev Ludvig August (L. A.) Smith (1820-1906). 

Eckersberg räknas som den danska guldålderskonstens portalgestalt och var bland annat elev till Jacques-Louis David. Efter sina utlandsstudier utnämndes han till professor vid Konstakademien i Köpenhamn 1818 där han blev lärare för en hel generation framgångsrika konstnärer under den epok som brukar benämnas den danska guldåldern (ca 1800-1850). Eckersberg var en hängiven lärare som visade stor omsorg om sina elever även utanför studierna. För vissa av dem blev han till och med ett slags fadersgestalt. 

En av de viktigaste delarna av undervisningen vid Konstakademien bestod i att teckna och måla efter nakenmodell. Det var en del i strävan att lära känna människokroppens muskulatur och uppbyggnad, för att som färdig konstnär kunna skildra den anatomiskt korrekt i avancerade framställningar av till exempel historiska eller bibliska scener. Att låta kvinnor posera nakna blev tillåtet vid Konstakademien i Köpenhamn först år 1833, dessförinnan anlitade man uteslutande män. Länge fick eleverna måla efter modell i artificiell belysning (i belysning från levande lågor) kvällstid men 1822 bestämdes att eleverna skulle få börja måla dagtid i naturligt ljus. 

De två nyförvärvade aktstudierna visar kvinnliga modeller och är fina exempel på virtuos behärskning av dagsljusets effekter. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt förlade Eckersberg från och med år 1839 en särskild kurs med kvinnlig modell till sommarmånaderna. Tack vare målarens noggranna dagboksanteckningar vet man vilka såväl modellerna som eleverna var respektive sommar. Modellen i Eckersbergs studie, kvinnan som kammar sitt hår vid en säng, tycks inte ha identifierats tidigare, men verkar vid jämförelser med andra studier vara identisk med Florentine, som anlitades somrarna 1840 och 1841. Studien är även ett fint exempel på ytterligare en av Eckersbergs förnyelser av genren i Danmark, nämligen att skildra modellen i ett vardagligt sammanhang istället för att som tidigare låta denna posera likt en antik skulptur. 

Smith deltog i Eckersbergs sommarkurs under flera år. Modellen i hans studie hette Cathrine Nielsen och anlitades år 1839. Studien är ett enastående exempel på hur sommardagsljusets skarpa belysning gör det möjligt för konstnären att få fram även de mest subtila effekterna av ljusets och skuggornas spel över huden. De rundade formerna har givits en påtaglig monumentalitet. Även Eckersberg har gjort en studie av modellen Cathrine Nielsen som är mycket lik Smiths och som idag finns på Louvren.

Av Smith har Nationalmuseum även lyckats förvärva ett interiörmotiv från 1853. Målningen är ett känsligt exempel på den danska guldålderns finmåleri och på tidens vurm för intimitet och värderingen av den egna närmiljön. Smith ger uttryck för detta både i rummet och i gatuperspektivet som öppnar sig utanför fönstret. 

Förvärven har möjliggjorts genom donationsmedel ur Wirosfonden. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Inventarienummer

Christoffer Wilhelm Eckersberg, Modellstudie:
NM 7315
Ludvig August Smith, Kvinna som flätar sitt hår, 1839:
NM 7317
Ludvig August Smith, Interiör med mor och dotter vid fönster, 1853:
NM 7318Christoffer Wilhelm Eckersberg, Modellstudie.

Christoffer Wilhelm Eckersberg, Modellstudie. Större bild.

Ludvig August Smith, Kvinna som flätar sitt hår.
Ludvig August Smith, Kvinna som flätar sitt hår. Större bild.

Ludvig August Smith, Interiör med mor och dotter vid fönster.
Ludvig August Smith, Interiör med mor och dotter vid fönster.
Större bild.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp