Vad finns i databasen?

I vår webbdatabas finns bilder och information om konstföremål som ingår i Nationalmuseums samlingar. Samlingarna innehåller målningar, skulpturer, teckningar, grafik, konsthantverk, möbler, design och mycket annat.

Sammanlagt finns över 700 000 föremål i samlingarna. Cirka 146 000 av dem är registrerade i databasen. Information om föremålen hämtas ur museets interna föremålsdatabas.

Föremålen presenteras med titel, upphovsman, datering och andra basfakta. En del av föremålen har längre beskrivande texter – vi jobbar kontinuerligt med att öka, kontrollera och förbättra informationen.

Den huvudsakliga källan för registrering är museets inventarieböcker. Alla föremål som registreras i den interna databasen är också direkt tillgängliga här. Det innebär att en del av den information som visas ännu inte är fullständigt granskad. Informationen kan därför innehålla felaktigheter. Det kan röra sig om oriktigheter i faktainnehållet såväl som språkliga fel.

Bilder

Ungefär hälften av föremålen är försedda med en eller flera bilder. Bilderna i databasen har skapats under olika perioder och med hjälp av olika metoder. Många bilder är nytagna men andra har digitaliserats via färgdior eller skannats in från mikrofichekort. Kvaliteten mellan bilderna skiljer sig därför åt. Om du behöver en högupplöst version av en bildfil ska du kontakta Bildarkivet.

Konstnärer och tillverkare

Du kan också söka fram och se information om de konstnärer och tillverkare som är representerade i museets samlingar. För närvarande är dokumentationen knapphändig, men arbete pågår kontinuerligt med att lägga in mer information såväl om föremål som om konstnärer och tillverkare.

Upptäck samlingarna

Här kan du upptäcka samlingarna utifrån olika teman, vissa är hämtade från museets utställningar. Till varje tema finns en kort introduktion. Texterna till föremålen är specialskrivna för respektive tema.

Sökhjälp

Söktips och information om hur sökningarna fungerar hittar du under menyalternativet Sökhjälp.

Bild: Blomsterstilleben med fruktskål och ostron, Jan Davidsz de Heem.

Blomsterstilleben,


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp