Skulptur: höjdpunkter i samlingarna


I Nationalmuseums samlingar av skulptur finns tusentals verk från olika tider. Förutom de skulpturer som idag visas i Nationalmuseums byggnad på Blasieholmen i Stockholm, ansvarar museet också för samlingarna vid tre separata skulpturmuseer av stort kulturhistoriskt intresse: Gustav III:s Antikmuseum i Kungl. Slottet, Orangerimuseet vid Ulriksdals slott och Museum de Vries vid Drottningholms slott.

När Nationalmuseum öppnade 1866 utgjordes kärnan i skulptursamlingen av de verk som ingått i det äldre museum som varit inrymt i Kungliga Slottet.

 

Genom bl a Gustav III:s samling, inköp och donationer av nyare skulpturer under 1800- och 1900-talen fick ett stort antal verk av ledande svenska skulptörer plats i museets samling. Hit hör t ex Johan Tobias Sergel, Johan Niklas Byström, Bengt Erland Fogelberg och Per Hasselberg. I samlingarna finns även avgjutningar av klassiska antika skulpturer och en betydande samling utländska skulpturer från medeltiden fram till 1900, av exempelvis Francesco Laurana, Giovanni Bologna och Adriaen de Vries.