Hedvig Elisabet Charlotta

av Johan Tobias Sergel

När Johan Tobias Sergel kallades hem från Rom av Gustav III hoppades skulptören att han skulle få fortsätta att arbeta med de stora ämnena från antikens guda- och hjältesagor. Möjligen kom det inte som någon överraskning för honom att hans framtida verksamhet i Sverige fick en annan karaktär. Kungen hade nämligen beställt sitt eget porträtt strax innan Sergel lämnade Rom på midsommarafton 1778. Så snart skulptören kommit hem följande sommar fick han raskt påbörja porträttet av Gustav III. Detta var ämnat som julklapp åt drottningen. Nu fick även de kungliga bröderna blodad tand och beställde sina porträtt, även de tänkta som julklappar. Beställningarna fortsatte under följande år med kronprinsens, drottningens, prinsessans och slutligen hertiginnans porträtt. Uppgivet skrev Sergel till en av sina vänner: ”Jag hoppas att det skall bli avslutningen på bysterna, så vida det inte blir nödvändigt att också modellera änkedrottningen.” Sergels intuition stämde väl in. Även änkedrottningen önskade sitt porträtt.

Det som i några fall bevarats av Sergels vedermödor med de kungliga porträtten är avskärningarna av originalleran, felaktigt benämnda ”ansiktsmasker”. För några år sedan inköpte museet änkedrottningens porträtt. Nu har alltså den oerhört friska framställningen av den 21-åriga hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta införlivats med samlingarna.    

När den svenska staten år 1815 köpte in Sergels kvarlåtenskap brydde man sig uppenbarligen inte om vad som fanns kvarlämnat i den kungliga bildhuggarateljén i Konstakademiens lokaler. I stället kom några av Sergels efterföljare som kungliga bildhuggare att botanisera i resterna av den store skulptörens arbetsmaterial. Så kom det sig att John Börjesson skänkte bort flera av Sergels nedskurna lermodeller av de kungliga porträtten till sin vän och kollega, professor Carl Curman, som undervisade akademieleverna i anatomi. Detta är orsaken till att ett antal av de lermodellor, som sålts under senare år just har familjen Curman som proveniens, däribland porträttet av hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta.

Förvärvet möjliggjordes med medel ur Axel Hirschs Stiftelse.

Inventarienummer: NM Grh 4833

Bild: J T Sergel, Hedvig Elisabet Charlotta

Johan Tobias Sergel, Hedvig Elisabet Charlotta