Dromedar med skötare

av David Klöcker Ehrenstrahl

Den svenske monarken Karl XI var mycket förtjust i djur. Hans hovmålare David Klöcker Ehrenstrahl fick i uppdrag att måla såväl kungens eleganta hästar som änkedrottningens knähundar.

Karl XI intresserade sig även för ovanligt villebråd och sällsyntheter från fjärran länder. Den som ville hålla sig väl med regenten kunde skänka honom något eftertraktat djur. Exempelvis lyckades stalldrängen Anders Eek fånga en albinoekorre åt Karl XI, medan adelsmannen Nils Bielkes gåva till kungen omfattade flera dromedarer. Även här fick Ehrenstrahl och hans medarbetare ta fram penseln. Målningarna skulle visa djuren i karaktäristiska poser och vara i naturlig storlek. I en av drabantsalarna på Drottningholms slott hänger ett porträtt av en dromedar och hans skötare. För att visa vilket sammanhang dromedaren hörde hemma i, har Ehrenstrahl målat en palm vid målningens vänstra kant och en karavan i bakgrunden.

Nils Bielke hade deltagit i krig mot den osmanske sultanen och lyckats erövra två stiliga fullblodshästar och ett antal dromedarer. När han återvände till Stockholm år 1688 skänktes allt detta till kungen. Mannen som står till höger i målningen är den skötare som följde med djuren till Sverige. I samtida dokument kallas kamelföraren för Schabbasch eller Schiaba, men det är osäkert om detta var hans verkliga namn.

Bild: Dromedar med skötare, 1689 av David Klöcker Ehrenstrahl
Dromedar med skötare, 1689 av David Klöcker Ehrenstrahl

David Klöcker Ehrenstrahl var inte särskilt förtjust i att tvingas måla av diverse djur. För en dåtida hovkonstnär ansågs den främsta uppgiften vara bilder till ”Öfwerheetens Odödeliga beröm”, d.v.s. konstverk som hyllade kungahuset. De främsta av dessa hänger även de på Drottningholms slott, en serie målningar som visar Karl XI:s och hans mamma riksänkedrottning Hedvig Eleonoras historia i symbolisk form.

Inventarienummer:
Drottningholmsamlingen NMDrh 9