Hedersporträttet 2010: Ingvar Kamprad av Thomas Wågström

Modellen för årets hedersporträtt är så välkänd att han inte behöver någon närmare presentation - Ingvar Kamprad.

Ingvar Kamprad föddes år 1926 i Pjätteryd och flyttade i sin barndom till gården Elmtaryd i grannförsamlingen Agunnaryd, där han år 1943 i liten skala grundade postorderfirman Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, d.v.s. IKEA. När företaget under senare delen av 1940-talet började sälja möbler, var den framgångsrika grundidéen att tillhandahålla ett brett, funktionellt och billigt sortiment. Idag har koncernen verksamhet i 25 länder och är ett internationellt välkänt varumärke. Ingvar Kamprad själv är fortfarande i hög grad engagerad i sitt företag.


Under de senaste decennierna har fotografen Thomas Wågström ställt ut sina verk såväl i Sverige som internationellt. Hans fotoprojekt har även publicerats i bl.a. På insidan av allvaret, ett tillstånd (1994, text Marie Lundquist), Boxare (2000, text Ernst Brunner), Slaget noll (2006) samt Observationer (2008). Wågström har tilldelats ett flertal priser såväl för sina fotoböcker som för andra verk. Exempelvis ingick Boxare bland de publikationer som Hasselblad Center år 2004 utvalde till de mest betydande svenska fotoböckerna genom tiderna.
Ett återkommande tema i Wågströms foto är undersökningen av det maskulina. Han ger dock inga färdiga svar, utan betraktaren får själv gå vidare i analysen av bildernas innehåll. Framställningarna av exempelvis kustjägare och boxare pendlar från brutala och avindividualiserade uttryck till hudlöst känsliga skildringar. Genom form och komposition blir Wågströms foto tidlösa och de mänskliga frågorna eviga. Ofta arbetar han i svartvitt, vilket ytterligare koncentrerar och förstärker fotografiernas form och innehåll.

I porträttet av Ingvar Kamprad närmar sig Wågström en mer vardaglig maskulinitet. Här framställs företagaren som en åldrad patriark som med nöjd tillförsikt kan se tillbaka på en framgångsrik karriär. I handen håller han en IKEA-nyckel, en välkänd symbol för det företag som med sina platta paket möblerat upp västvärldens hem.


Statens porträttsamling på Gripsholms slott, världens äldsta nationella porträttgalleri, grundades år 1822 och förvaltas av Nationalmuseum.
Porträttsamlingen utökas varje år med ett antal verk varav ett Hedersporträtt – föreställande någon välförtjänt svensk kvinna eller man – donerat av Gripsholmsföreningen.

Ingvar Kamprad av Thomas Wågström

Ingvar Kamprad av Thomas Wågström. Årets hedersporträtt 2010.