Hedersporträttet 2017:
Göran Persson

Modellen på 2017 års hedersporträtt är den socialdemokratiske politikern och tidigare stadsministern Göran Persson. Porträttet är utfört av konstnären Olle Hamngren som i en illusionistisk stil skapat en värdig målning med många bottnar.

Porträttet avtäcks vid Gripsholmsföreningens årsmöte lördagen 3 juni på Gripsholms slott i Mariefred.

Göran Persson, född 1949 i Vingåker, är en välkänd socialdemokratisk politiker, som gjorde resan från den kommunala världen till riksnivå och slutligen till internationell politik. Persson blev redan på 1970-talet kommunalråd för skolfrågor och var kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm när han utnämndes till skolminister 1989. Det var under denna första statsrådsperiod som han genomförde den hårt kritiserade kommunaliseringen av den statliga skolan. När Göran Persson återkom som statsråd i den nya regeringen Carlsson var det på posten som finansminister åren 1994–96. I den rollen blev han i stället rosad för sina insatser i samband med saneringen av statsfinanserna. ”Den som är satt i skuld är icke fri” blev Perssons politiska måtto. Helt överskuggande i hans karriär är åren som statsminister 1996–2006. Persson var samtidigt partiordförande i det Socialdemokratiska arbetarpartiet, en post han lämnade ett år efter valförlusten (2007). 

Göran Persson var kontroversiell som politiker redan innan han blev statsminister. Enligt många statsvetare hade ingen regeringschef före honom till fullo utnyttjat det utrymme som bjuds i 1974 års regeringsform. Den så kallade presidentialiseringen med en ökad maktkoncentration till rollen som statsminister märktes genom Statsrådsberedningens expansion och begränsningen av departementschefernas makt. Samtidigt har det betonats att det fanns fler förklaringar än en önskan om ökad personlig makt. En annan viktig faktor är de krav som EU-medlemskapet ställde på regeringsarbetet i fråga om större samordning mellan olika politikområden där Sverige måste tala med en röst. Det senare medförde inte minst att Göran Persson kom att stärka sin roll på utrikespolitikens område där han till slut förvärvade en stor respekt inte minst för sättet att sköta uppdraget som EU:s ordförandeland.     

Göran Persson är i dag verksam bland annat som flitig konsult och seminarieledare. Persson uttalar sig också fortfarande i politiska frågor. Han är en mycket skicklig talare med stor retorisk förmåga. Göran Perssons eftermäle kommer säkert att präglas av en kluvenhet mellan dominant ledarstil och stora politiska insatser, inte minst vad gäller återställandet av statsfinanserna. Ingen torde dock kunna ifrågasätta, från vilket politiskt läger det än må vara, att Göran Persson hör till de mer framträdande svenska statsmännen från modern tid. 

Porträttet är utfört av konstnären Olle Hamngren. Han är född 1960 och studerade vid Kungliga Konsthögskolan för professor Nils G. Stenqvist. Här utmärkte sig Hamngren genom att virtuost behärska det klassiska måleriet i en tid då man gärna ville förneka betydelsen av materialkunskap och den konstnärliga traditionen. När han debuterade på 1980-talet var naturimitation fortfarande ett skällsord och porträttkonsten lågt skattad. Då rådde ännu den schablonmässiga föreställningen att beställningsverk alltid står i motsatsförhållande till ”fritt” skapande. 

© Olle Hamngren, ”Göran Persson”. 2017 års hedersporträtt, Statens porträttsamling.

© Olle Hamngren, ”Göran Persson”. 2017 års hedersporträtt, Statens porträttsamling. 

Det har hänt mycket sedan fotografin tycktes hota måleriet och i synnerhet porträttkonsten. Relationen var dock länge så känslig att de flesta målare avsiktligt dolde alla spår av att ha använt fotografi som hjälpmedel. 180 år senare har Olle Hamngren inga problem med detta, utan kombinerar konventionella arbetsmetoder med digital bildbearbetning. Hamngrens måleri brukar liknas vid fotorealism, men själv har han inte ambitionen att porträtten skall se ut som fotografi utan som renodlat måleri. Hamngrens lek med illusionen blir på detta sätt ambivalent.   

Olle Hamngren har sagt att ”många tror att ansiktet är det svåraste att måla av. Men så är det inte. I stället är det områden där det inte händer så mycket, som en vilande hand, som det är mycket besvärligare att få liv i.” I porträttet av Göran Persson har konstnären arbetat lika mycket med läderklädseln på Mats Theselius-stolen som modellens välvda panna. Genom en subtil användning av olika attribut som skulpturen av smederna eller ett bokstöd i form av en knäande dalahäst visar konstnären att detta är en svensk statsman och socialdemokrat. Den betraktare som inte känner igen den avbildade kan läsa namnet på en bokrygg, där man också får veta åldern: 68 år. Göran Persson betraktar oss med en allvarlig blick, som om vi överraskat honom mitt i en spännande läsning. Framställningen är både enkel och värdig. Olle Hamngren kan som få i dag balansera mellan det till synes högstämda och det triviala.

Statens porträttsamling

Statens porträttsamling på Gripsholms slott, världens äldsta nationella porträttgalleri, grundades år 1822 och förvaltas av Nationalmuseum. Porträttsamlingen utökas varje år med ett antal verk varav ett Hedersporträtt – föreställande någon välförtjänt svensk kvinna eller man - donerat av Gripsholmsföreningen


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp