Hushållerskan

av Eva Bonnier

Porträttet föreställer Maria Banck (1830-1906) som hade smeknamnet Mussa och som var familjen Bonniers trotjänarinna. Eva Bonnier har valt att skildra Maria Banck när hon läser tidningen, eftersom det var det mest karakteristiska för hennes person:

Jag tycker det är naturligast att afbilda henne, som tidningläserska, då hon ju dermed tillbringar sin mesta tid.”

 Hon skildrar inte Mussa utövande sitt arbete, utan nöjer sig med att ge porträttet titeln Hushållerskan som en upplysning om hennes yrkesroll.

Gemensamt för 1880-talets porträttörer är intresset för miljön, där figur och bakgrund bildar en syntes. Det realistiska 1880-talsporträttet söker fånga människorna i vardagens ögonblick i den egna miljön. Realisterna var intresserade av att skildra figurens sammansatta sociala gestalt. Deras porträtt är specifikt förankrade i samtiden, där den detaljerade miljön ger en kedja av betydelser, porträtten är fyllda med upplysningar men ej med budskap.

Porträttet är en djupgående karakteristik, figuren vänder sig direkt mot betraktaren. Hon är framställd som en kraftfull men sliten kvinna, en nykter person utan själviscensättning. Maria Banck framstår som en människa med stor integritet som är väl förankrad i sin miljö. Det finns något avvaktande över hennes person, som om hon lät sig avporträtteras med en viss förbehållsamhet och följaktligen blir hon en kvinna som förhåller sig aktivt till betraktaren. Den ombonade miljön och Mussas stadiga kvinnokropp ger associationer till trygghet. Det är en levande koloristisk komposition med mjuka tonövergångar. Kroppens mörka silhuett träder fram genom att den kontrasteras mot de omgivande ljusa färgfälten.

Inventarienummer: NMGrh 4026

Hushållerskan, 1890 av Eva Bonnier (1857-1909)

Hushållerskan, 1890 av Eva Bonnier (1857-1909)


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp