Kronprins Gustav (IV) Adolf på gunghäst

av Carl Fredrik von Breda

Drottning Sofia Magdalena beställde porträttet av sin son Gustav Adolf som en gåva till prinsens far Gustav III. Kronprinsen sitter på en gunghäst som var en present från hans mor och vid den här tiden en av hans favoritleksaker. Bilden av det lekande barnet kan ses som en parallell till ryttarporträtt av vuxna fältherrar. Gunghästen är monterad på en vagn. Den dras av en ung adelsman, Georg Jonas von Wright, som var kammarpage vid hovet. Nedanför hästen ligger olika krigiska föremål – en sköld med prinsens monogram, pil och båge samt en trumma.

Rummet är drottningens matsal på Stockholms slott, numera en del av Vita Havet. Utanför dörren står en livdrabant – vakt – på pass. Det var hans uppgift att se till att ingen obehörig kom in i de kungliga våningarna. Scenen på dörröverstycket är en symbolisk bild av tronföljarens utbildning. Här avbildas Gustav Adolf dock inte tillsammans med sin verklige lärare, utan han undervisas av en kvinnofigur som påminner såväl om Moder Svea som om den antika gudinnan Minerva.

Den unge begåvade Carl Fredrik von Breda, som nyligen avslutat sina studier under Lorens Pasch d.y.:s ledning, valdes ut för att måla porträttet av kronprinsen. Drottning Sofia Magdalena ansåg dock att konstnären begärde för mycket betalt för sitt arbete och överlämnade frågan för att avgöras i Konstakademien. Akademiledamöterna hamnade i en känslig situation, där de å ena sidan inte ville stöta sig med drottningen, men å andra sidan ville hjälpa den unge lovande konstnären framåt i karriären. Målningen kom även att få en viss allmän uppmärksamhet redan i samband med sin tillkomst, eftersom den ställdes ut offentligt på Konstakademien år 1785, ett år efter att den målats.

Inventarienummer: Statens porträttsamling NMGrh 1541
Bild: Kronprins Gustav (IV) Adolf på gunghäst, Carl Fredrik von Breda
Kronprins Gustav (IV) Adolf på gunghäst, 1784 av Carl Fredrik von Breda