Studie av stående kvinna

av Jean-François Millet

Svartkrita på papper, 45,4 x 25,3 cm

Jean-François Millet var vid sidan av Gustave Courbet en av de främsta företrädarna för den franska realismen vid mitten av 1800-talet. Mest känd blev Millet för sina skildringar av landsbygdsbefolkning i arbete. Tidigare hade man inom bildkonsten ofta skildrat livet på landsbygden som en idyll präglad av naturlighet och harmoni, i kontrast till livet staden. Millet och Courbet skildrade det hårda livet, fattigdomen. Men trots den realistiska ambitionen präglas Millets bilder av en närmast klassisk känsla för volymer och samspelet mellan figurer och rum.

Teckningen föreställer Catherine Lemaire (1827-1894), Millets andra hustru. Jean-François Millet och Catherine Lemaire hade träffats i Cherbourg 1844 kort efter det att Millets första hustru avlidit. Catherine arbetade då som tjänsteflicka. De levde därefter ett antal år tillsammans utan att gifta sig och ingick äktenskap först 1853. Tillsammans fick de nio barn. 

Den nyförvärvade teckningen är utförd i början av 1850-talet, då Millet med sin familj nyligen flyttat från Paris till Barbizon. Under den här perioden var Millet främst sysselsatt med bilder av arbetet på fälten och skogarna i trakten kring Barbizon.

Av Jean-François Millet finns sedan tidigare i museet en grupp teckningar i litet format, samtliga ytterst summariska kompositionsstudier. I målerisamlingen finns ett ofullbordat kustlandskap från Normandie och ett litet kvinnoporträtt. Den teckning i svartkrita som nu förvärvats med medel ur Stiftelsen Hedda och N.D. Qvists Minnesfond kompletterar med sin mer avslutade karaktär och sitt större format på ett utmärkt sätt Nationalmuseums tidigare Milletmaterial. Teckningen, som föreställer en stående kvinnofigur, karaktäriseras av den monumentalitet och kompositionella enkelhet som är så typisk för Millet. Samtidigt har bilden uppenbart subtila kvaliteter  –  skildringen av ljuset som faller över figuren från höger till vänster är mycket raffinerat.

Inventarienummer: NMH 8/2008
 

Bild: Studie av stående kvinna, Jean-François Millet.

Studie av stående kvinna, Jean-François Millet.