Utlån av konst

Nationalmuseum lånar kontinuerligt ut verk ur samlingarna till utställningar på museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och utomlands. Här nedan finns lånehandlingar samt information om låneprocessen.

Hur ansöker man?

Vi behöver en skriftlig ansökan via brev ställd till överintendent Berndt Arell eller via e-post till This is an email address. Om ansökan skickas via e-post ska låneansökan bifogas som pdf.

Ansökan ska skickas senast 6 månader före utställningens öppnande.

För utställningar utanför Sverige ska ansökan inkomma senast 8 månader i förväg.

Ansökan ska innehålla följande information:

 • utställningens titel och period
 • namn på låntagande institution och utställningsplats
 • beskrivning av utställningskonceptet, motivering till lånet
 • förteckning över önskade konstverk med NM:s inventarienummer om möjligt
 • kontaktuppgifter till utställningsansvarig och/eller handläggare. 

Klicka här för att söka det önskade konstverket i Nationalmuseums föremålsdatbas.

Standard- och säkerhetsrapport

Till ansökan bifogas en ifylld  och signerad Standard- och säkerhetsrapport. Rapporten dokumenterar utställningslokalens säkerhets- och klimatförhållanden och kan hämtas här:
NM Standard- och säkerhetsrapport (word).

Mera information finns samlad i dokumentet
Villkor för lån ur Nationalmusei samlingar (pdf).

Vad händer efter att ansökan skickats till Nationalmuseum? 

 • Inkommande ansökningar handläggs av lånehandläggare. Se kontaktuppgifter nedan.
 • Ansökningar behandlas på lånemöten som äger rum cirka 10 gånger om året.
 • Lånemötet är rådgivande, formellt beslut om utlån fattas vid  Nationalmuseums nämnd som äger rum en gång i månaden.
 • Beslut om lån meddelas skriftligt efter nämndbeslut. Om lånet beviljas skickas ett låneavtal. 

Hur lång tid tar det?

Vi strävar efter en så snabb hantering som möjligt av låneförfrågningar, men av olika skäl kan det ibland dröja flera månader innan vi kan ge ett definitivt svar på en ansökan.

Hur mycket kostar det?

Hanteringsavgift inom Sverige är för närvarande 925 kr/föremål och konserveringsavgift 425 kr/föremål.

Hanteringsavgift till utlandet är för närvarande 3 000 kr/föremål och konserveringsavgift 1 500 kr/föremål.

Låntagaren står för alla direkta kostnader i samband med lånet.

Varför beviljas inte vissa lån?

De vanligaste skälen till att ansökningar inte beviljas är:

 • Föremålen bedöms vara för känsliga för utlån.
 • Låntagaren uppfyller inte kraven för säkerhet och klimat.
 • Föremålen ingår redan i andra utställningsprojekt.


Kontakt

Kontakta Nationalmuseums lånehandläggare via telefon:
Karin Sandstedt, 08-5195 4316
Eller via mail: This is an email address

Lånestopp

Nationalmuseums byggnad genomgår sedan 2014 en omfattande renovering. Förberedelserna inför återöppnandet 2018 har påbörjats och kommer att bli än mer intensiva under de kommande åren. Detta påverkar direkt utlåningsverksamheten och därför har vi beslutat att införa ett temporärt lånestopp under perioden 1 juni 2016 fram till 30 juni 2018.

Lån som redan är beviljade kommer att löpa som vanligt. Låneförfrågningar som kommer in efter den 1 januari 2016 kommer inte att behandlas förrän vi återupptar våra normala lånerutiner efter den 1 juli 2018. Inskränkningar beror dels på samlingarnas begränsade tillgänglighet, dels på hårt ansträngda personalresurser..

Viktiga datum

 • 1 januari 2016 slutlig tidsgräns för begäran om lån ur museets samlingar
 • 1 juli 2018 återupptas den reguljära lånehanteringen
 • december 2018/januari 2019 de första utgående lånen

Vi beklagar de olägenheter detta kan orsaka och hoppas på förståelse mot bakgrund av denna speciella situation.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp