Utlån av konst

Nationalmuseum lånar kontinuerligt ut verk ur samlingarna till utställningar på museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och utomlands. Här nedan finns lånehandlingar samt information om låneprocessen.

Hur ansöker man?

Vi behöver en skriftlig ansökan via brev ställd till överintendent Berndt Arell eller via e-post till This is an email address. Om ansökan skickas via e-post ska låneansökan bifogas som pdf.

Ansökan ska skickas senast 6 månader före utställningens öppnande.

För utställningar utanför Sverige ska ansökan inkomma senast 8 månader i förväg.

Ansökan ska innehålla följande information:

 • utställningens titel och period
 • namn på låntagande institution och utställningsplats
 • beskrivning av utställningskonceptet, motivering till lånet
 • förteckning över önskade konstverk med NM:s inventarienummer om möjligt
 • kontaktuppgifter till utställningsansvarig och/eller handläggare. 

Klicka här för att söka det önskade konstverket i Nationalmuseums föremålsdatbas.

Standard- och säkerhetsrapport

Till ansökan bifogas en ifylld  och signerad Standard- och säkerhetsrapport. Rapporten dokumenterar utställningslokalens säkerhets- och klimatförhållanden och kan hämtas här:
NM Standard- och säkerhetsrapport (word).

Mera information finns samlad i dokumentet
Villkor för lån ur Nationalmusei samlingar (pdf).

Vad händer efter att ansökan skickats till Nationalmuseum? 

 • Inkommande ansökningar handläggs av lånehandläggare. Se kontaktuppgifter nedan.
 • Ansökningar behandlas på lånemöten som äger rum cirka 10 gånger om året.
 • Lånemötet är rådgivande, formellt beslut om utlån fattas vid  Nationalmuseums nämnd som äger rum en gång i månaden.
 • Beslut om lån meddelas skriftligt efter nämndbeslut. Om lånet beviljas skickas ett låneavtal. 

Hur lång tid tar det?

Vi strävar efter en så snabb hantering som möjligt av låneförfrågningar, men av olika skäl kan det ibland dröja flera månader innan vi kan ge ett definitivt svar på en ansökan.

Hur mycket kostar det?

Hanteringsavgift inom Sverige är för närvarande 925 kr/föremål och konserveringsavgift 425 kr/föremål.

Hanteringsavgift till utlandet är för närvarande 3 000 kr/föremål och konserveringsavgift 1 500 kr/föremål.

Låntagaren står för alla direkta kostnader i samband med lånet.

Varför beviljas inte vissa lån?

De vanligaste skälen till att ansökningar inte beviljas är:

 • Föremålen bedöms vara för känsliga för utlån.
 • Låntagaren uppfyller inte kraven för säkerhet och klimat.
 • Föremålen ingår redan i andra utställningsprojekt.


Kontakt

Kontakta Nationalmuseums lånehandläggare via telefon:
Audrey Lebioda, 08-5195 4378
Åsa Svedberg, 08-5195 5523
Eller via mail: This is an email address


> Tipsa en vän

Besöksadresser:

@ Konstakademien
Fredsgatan 12, Stockholm

@ Kulturhuset Stadsteatern
Sergels torg, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp