Arbetsmaterial för svensklärare och elever utomlands

Ett material med handledningar, övningar och bilder för svensklärare och elever utomlands. Arbeta med konsten i Nationalmuseums samlingar för att stärka elevernas språkutveckling och öka deras kunskap om det svenska kulturarvet, historien och nuet.

Bilder: Underlandet, August Strindberg. Prinsessan och trollen, John Bauer. Självporträtt, Elisabeth Keyser

Underlandet, August Strindberg. Prinsessan och trollen, John Bauer. Självporträtt, Elisabeth Keyser.

Nationalmuseums skolverksamhet arbetar för att ge alla elever ett roligt, utmanande och lärande möte med konsten på elevernas villkor. Vår vilja är att göra samlingarna tillgängliga för alla skolformer. Därför har vi tagit fram ett material för svensklärare och elever utomlands. Alla övningar är tänkta för klassrummet. 

Språk och kultur

Materialets syfte är att stärka elevernas språkutveckling (enligt det vidgade textbegreppet) och samtidigt ge eleverna kännedom och kunskap om det svenska kulturarvet, historien och nuet speglat genom Nationalmuseums samlingar.

Materialet innehåller sammanlagt 15 verk av företrädelsevis svenska konstnärer. Urvalet gör inget anspråk på att ge en komplett bild av den svenska konsthistorien, även om det kan användas för att spegla några epoker.

Vad innehåller materialet?

Målningarna presenteras under fyra teman: porträtt, landskap, folksaga och tradition samt historiemåleri. Till varje tema finns lärarhandledning med faktatext, övningar och bilder samt en mapp med bilder för visning med hjälp av power point och kanon eller utskrift i A4-format. Dessutom finns en mapp där bilderna från alla teman är samlade.

ikon power point Alla bilder som ingår i materialet

Hur gör jag?

Materialet är tänkt att fungera som ett smörgåsbord, där du som lärare kan välja ett tema eller delar ur ett tema som passar med det ni arbetar med i klassen för tillfället. Man kan använda någon eller några av bilderna som utgångspunkt och inspiration för eget skrivande eller som diskussionsunderlag för olika ämnen. Övningarna varierar i svårhetsgrad från enklare bilduppgifter och övningar i bildanalys till mer komplexa.

 

Välj i vänstermenyn

Du hittar mer information om respektive tema i navigeringen till vänster.

Fler bilder

Om ni vill arbeta mer övergripande med t ex svenska konstnärer kan ni använda samtliga bilder som finns i bildmappen och komplettera ytterligare med bilder från museets bilddatabas. Tips på hur man söker i databasen hittar ni under rubriken Tips.

Kom ihåg!

Du behöver inte kunna en massa om konsten eller om konstnärerna. Undersök och upptäck tillsammans med eleverna!

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på materialet kontakta oss på e-post:
This is an email address

Materialet är skrivet av Helena Sjödin-Landon. Produktion Veronica Hejdelind. Grafisk form Agneta Bervokk. Det är framtaget tack vare generöst ekonomiskt stöd av föreningen SWEA.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp