Folksaga och tradition

Arbeta med målningar i Nationalmuseums samlingar som skildrar folksagor och traditioner. Använd vårt material med handledningar, övningar och bilder för svensklärare och elever utomlands.

Tomtar, troll och mystiska naturväsen är något som fortfarande tycks roa och fascinera. Det ser man inte minst i Fantasyvärlden som är befolkad av häxor, trollkarlar, troll, dvärgar, alver och jättar i magiska äventyr och världar.
 
En folksaga är en fantasifull, påhittad berättelse som har bevarats genom muntlig tradition från generation till generation. En uppdiktad drömvärld oberoende av tid och rum där det goda segrar över det onda.

Under slutet av 1800-talet genomgick staden och landsbygden stora förändringar i Sverige. Samhället moderniserades i rasande takt. Många människor flyttade från landsbygden till arbeten på de stora industrierna i städerna. Samtidigt började det höjas röster för bondekulturens bevarande. Traditioner, allmogekultur och den nationella särarten blev viktiga att bevara. Både Nationalmuseum (1866) och Skansen (1891) grundades under denna period.

Under decennierna kring sekelskiftet rådde nationalromantiska strömmingar i Sverige inom litteratur, konst, arkitektur och musik. Konstnärerna som återvände från Paris började skildra den svenska naturen och svenskt folkliv. Även fornnordisk mytologi och de gamla folksagorna blev populära motiv då man strävade efter att hitta och ville framhäva det nationella. Den svenska folktrons väsen kom nu att skildras i konsten och många av de gamla folksagorna sammanställdes i skriftlig form.

Folksagor och traditioner som läranderesurs

Temat Folksaga och tradition kan användas som grund för diskussioner om nationell identitet och traditioner men också i samband med att ni läser svensk poesi/litteratur.

Arbeta med de här konstverken

Fyra bilder i mappen är kopplade till temat: Näcken av Ernst Josephson, Älvalek av August Malmström, Prinsessan och trollen av John Bauer och Midsommardans av Anders Zorn.

 

Bild: Näcken, Ernst Josephson

Näcken, Ernst Josephson

Handledning och bilder

Till temat hör en lärarhandledning med fakta, övningar och bilder. I en separat bildmapp finns bilder för utskrift i A4-format eller för visning med power point och kanon. En mapp med bilder från alla teman för utskrift och visning med kanon finns också.

pdf Lärarhandledning
ikon power point Bilder till tema Folksaga och tradition
ikon power point Bilder till alla teman

Tack!

Materialet är framtaget tack vare generöst ekonomiskt stöd av föreningen SWEA.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp