Historiemåleri
– dikt eller verklighet?

Arbeta med historiemåleri i Nationalmuseums samlingar. Använd vårt material med handledningar, övningar och bilder för svensklärare och elever utomlands.

När man besöker Nationalmuseum och går trappan upp till andra våningen möts man bland annat av målningarna Gustav Vasas intåg i Stockholm av Carl Larsson och Karl den XII:s likfärd av Gustav Cederström. Det är två målningar som brukar placeras i genren historiemåleri. Den här typen av målningar med historiska motiv har ofta skapats långt efter att händelserna ägt rum och är starkt färgade av sin tids historiesyn.

Historiemåleriet hade sin storhetstid på 1870-talet. Konstakademin i Sverige både uppmuntrade och lärde ut historiemåleri under 1800-talet. De hade årliga tävlingar med olika historiska teman. Priser och stipendium delades ut.

Historiemåleriets utveckling och popularitet kan ses som ett utryck för nationalromantikens fokus på ursprung och nationell identitet. Det var de stora hjältemodiga kungarnas historia som lärdes ut till skolelever och allmänhet.

Många författare, konstnärer och poeter vid tiden inspirerades av historikern Anders Fryxell och hans Berättelser ur svenska historien (1823-79). När akademin under senare hälften av 1800-talet utlyste sina tävlingar med historiska teman var ämnena ofta hämtade från just Fryxells texter.

Historiemåleri som lärande resurs

I dag är det andra historiker som skriver vår historia och man kan, då som nu, fundera på vems historia det är som skrivs. Utifrån äldre historiemåleri kan man ge eleverna möjlighet att med kritisk blick undersöka relationen mellan fakta och fiktion, dikt eller verklighet!

Arbeta med de här konstverken

Under temat finns två historiemålningar att arbeta med, Karl den XII:s likfärd av Gustav Cederström och Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361 av Carl-Gustaf Hellqvist fler finns att hämta i bildmappen.

 

 

Bild: Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361, Carl-Gustaf Hellqvist

Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361, Carl-Gustaf Hellqvist

Handledning och bilder

Till temat hör en lärarhandledning med fakta, övningar och bilder. I en separat bildmapp finns bilder för utskrift i A4-format eller för visning med power point och kanon. En mapp med bilder från alla teman för utskrift och visning med kanon finns också.

pdf Lärarhandledning
ikon power point Bilder till tema Historiemåleri
ikon power point Bilder till alla teman

Tack!

Materialet är framtaget tack vare generöst ekonomiskt stöd av föreningen SWEA.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp