Landskap – idyll, dröm eller hot?

Arbeta med landskap i Nationalmuseums samlingar. Använd vårt material med handledningar, övningar och bilder för svensklärare och elever utomlands.

Landskapsmåleri är sällan ett utsnitt ur den verkliga naturen, snarare en spegling av sin tids drömmar och idéer.

Under det tidiga 1600-talet börjar landskapet i måleriet att befrias från sin tidigare roll som ”bara” en bakgrund till att bli ett mer självständigt motiv. I slutet av 1700-talet, under inflytande av romantikens tankegångar skildras landskapet ofta som besjälat.

1800-talet är landskapsmåleriets storhetstid. I mitten av seklet får svensk natur en central roll som nationell symbol. Naturen blir en del av den nationella identiteten. Samtidigt stod landskapskonsten i nära kontakt med europeiska impulser och utvecklades i spänningsfältet mellan nationellt och internationellt.

Slutet av 1800-talet blir friluftmåleriets genombrott. Friluftsmålarna strävande efter att återge ljuset så naturtroget som möjligt. Deras paroll tycks ha varit ”håll ögonen öppna och observera hur landskapet framför dig ständigt förändras”. Detta är i stark kontrast till romantikens konstnärer som komponerade sina landskap inomhus, i ateljén, i syfte att förmedla en känsla eller stämning. Genom konstnärer som Ernst Josephson, Carl Fredrik Hill och August Strindberg användes landskapsmåleriet för att förmedla känslor och minnen – ett slags inre landskap snarare än ett naturtroget yttre.

Landskapsmåleriet lever vidare in i 1900-talet, men är då inte längre ett dominerande tema i konsten.

Landskap som läranderesurs

Landskapsmåleriet kan användas när man vill arbeta med frågor som nationell identitet eller epoker. Man kan också använda sig av temat för att se och undersöka landskapmåleriet som en tidsspegel av både dåtiden och nutidens tankar, drömmar och idéer.

Arbeta med de här konstverken

Under temat finns följande tre landskapsbilder att arbeta med: Vattenfall i Småland av Marcus Larson, Friluftsmålaren av Carl Larsson, Underlandet av August Strindberg. 

Bild: Vattenfall i Småland, Marcus Larsson.

Vattenfall i Småland, Marcus Larsson.

Handledning och bilder

Till temat hör en lärarhandledning med fakta, övningar och bilder. I en separat bildmapp finns bilder för utskrift i A4-format eller för visning med power point och kanon. En mapp med bilder från alla teman för utskrift och visning med kanon finns också.

pdf Lärarhandledning
ikon power point Bilder till tema Landskap
ikon power point Bilder till alla teman

Tack!

Materialet är framtaget tack vare generöst ekonomiskt stöd av föreningen SWEA.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp