Porträtt – bilder av människor

Arbeta med porträtt i Nationalmuseums samlingar. Använd vårt material med handledningar, övningar och bilder för svensklärare och elever utomlands.

Aldrig har bilder på människor varit så vanligt förekommande som i dag. Vi ser dem överallt: i reklam, tidningar, på nätet, i tv-rutan och hemma. Vi fotograferar oss själva och andra med digitalkameror och publicerar på Facebook, Twitter, Instagram och Flickr.

Att bli avporträtterad är ett sätt att bli förevigad, sedd och ihågkommen. Porträtt är ett sätt att berätta vem man är eller skulle vilja vara. Men porträtt är mer än den omedelbara fysiska avbildningen. Det gör även anspråk på att berätta något om vem individen är, dennes intressen och sociala status. Genom att tolka ansiktsutryck, gester, kroppsspråk, attribut och symboler i porträtten får vi en uppfattning om den avbildade som överstiger utseendet och ytan. I ett porträtt förmedlas tidens skönhetsideal, samhällshierarkier, normer och trender.

Porträtt som läranderesurs

Porträtt, historiska såväl som samtida, är därför tacksamma och roliga som läranderesurs. De är lätta att relatera till, jämföra, undersöka och diskutera. Porträtt kan användas för att arbeta med frågor som identitet, genus, makt, trender, mode och skönhetsideal. Eleverna får även möjlighet att lära sig mer om några svenska personligheter och kända konstnärer.

Arbeta med de här konstverken

Till temat hör följande bilder: Drottning Kristina som barn av Jacob Heinrich Elbfas, Pojke med papegojor och markattor av David Klöcker Ehrenstrahl, Asmund Palm köpman i Konstantinopel av Jonas Hoffman, Självporträtt av Elisabeth Keyser, Brukspatron Jennings, hans bror och svägerska Alexander Roslin och Oscar II i kröningsdräkt av Oscar Björk.

Bild: Asmund Palm, köpman i Konstantinopel, Jonas Hoffman.

Asmund Palm, köpman i Konstantinopel, Jonas Hoffman.

Handledning och bilder

Till temat hör en lärarhandledning med fakta, övningar och bilder. I en separat bildmapp finns bilder för utskrift i A4-format eller för visning med power point och kanon. En mapp med bilder från alla teman för utskrift och visning med kanon finns också.

pdf Lärarhandledning
ikon power point Bilder till tema Porträtt
ikon power point Bilder till alla teman

Tack!

Materialet är framtaget tack vare generöst ekonomiskt stöd av föreningen SWEA.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp