Den moderna formen

Handledningen bygger på en av Nationalmuseums tidigare permanenta utställningar: Den moderna formen 19002000 och följer den utställningens innehåll och struktur.

Den lilla ordlistan kompletteras med kortfattade beskrivningar av företeelser och begrepp som markerats med kursivt i texterna. Föremålen kan diskuteras med hjälp av Röhsska museets föremålsanalys. 

 Lärarhandledning till Den moderna formen

Bild: Interiör från utställningen Den moderna formen 19002000.

Interiör från utställningen Den moderna formen 19002000.