Nära och fjärran

I samarbete med olika museer och konstinstitutioner i Sverige visar Nationalmuseum i utställningen Nära och fjärran under 2012-2015 verk från museets 1800-talssamlingar med resandet som tema. Lärarhandledningen är ett komplement till utställningen.

Under 1800-talet byggde det konstnärliga skapandet till en stor del på utforskande av det främmande; – ett slags fältarbete där man sökte motiv i andra länder och kulturer. I utställningen Nära och fjärran visas konstverk gjorda av svenska konstnärer på resa i Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Även motiv från platser och folk i Sverige finns representerade.

Lärarhandledningen ger en av flera möjliga ingångar i utställningen, med fokus på idéer om den andre i konsten och det som har setts som något främmande. Temat kopplas till samtidens globaliserade värld och de frågor kring rädsla för eller romantiserande av den andre och utanförskap som kan uppstå idag. Vilket perspektiv utgår vi från när vi ser något som annorlunda eller exotiskt?

 Lärarhandledning Nära och fjärran

 Arbetsblad Nära och fjärran