Porträtt och identitet åk 4-6

Handledningen är ett komplement till skolprogrammet Porträtt och identitet för åk 4-6.

Handledningen är ett komplement till skolprogrammet Porträtt och identitet. Den ger förslag och tips på hur man kan arbeta vidare med temat i klassrummet. Handledningen innehåller: bildmaterial, fakta och övningar kopplat till temat Porträtt och identitet och fyra verk från Nationalmuseums samlingar.

I Nationalmuseums samlingar finns över 4 000 målade porträtt från medeltiden fram till 1900-tal. Olika tider har olika skönhetsideal. Ofta är porträtten idealiserade för att passa sin tids ideal. Sedan antiken har det även gjorts porträtt som är målade för att ge en så realistisk bild av den avporträtterade som möjligt.

Verk som ingår i materialet: Pierre Bonnard Interiör med kvinna i korgstol, Judith Leyster
Gosse blåsande flöjt, Elias Martin Romantiskt landskap med gran och Carl Peter Mazer
Brorsdöttrarna Sigrid och Anna Mazér.


Handledning med faktatext, övningar och bilder

Bild:Brorsdöttrarna Sigrid och Anna Mazér av Carl Peter Mazer. (beskuren)

Brorsdöttrarna Sigrid och Anna Mazér, Carl Peter Mazer. (beskuren)

Läs mer

Titta gärna också på arbetsmaterialet Porträtt - bilder av människor