Intryck och uttryck

Nationalmuseum har i samarbete med Gleerups producerat läromedlet Intryck och uttryck. Intryck och uttryck är en handbok i att använda bilder i undervisningen på gymnasiet.

Boken innehåller tips, idéer och konkreta övningar om hur man kan arbeta med äldre bildkonst i undervisningen i bland annat svenska, historia och bild. Den utgår från 30 målningar ur Nationalmuseums samlingar som presenteras utifrån fyra teman. På den medföljande CD-skivan finns ett rikt bildmaterial. Boken kan köpas i, eller beställas från, Nationalmuseums Butik. Den kan också beställas från Gleerups läromedelsförlag.
 
Bokens författare är Veronica Hejdelind, ansvarig för skolverksamheten på Nationalmuseum sedan 2005. Veronica har arbetat som museipedagog i flera år – bland annat som pedagogiskt ansvarig och projektledare på Forum för levande historia. Hon har en fil.kand i konstvetenskap och en MA i museivetenskap.

Smakprov

Här kan du hämta några smakprov ur boken. Du  får ett exempel på en övning i att arbeta med bilder kronologiskt och ett exempel på en bildbeskrivning (pdf 1 MB).

Beställa boken

Du kan beställa boken via Nationalmuseums butik eller direkt från Gleerups. 
Beställningstalong för beställning från Gleerups läromedelsförlag (pdf).

Bild: Bokens framsida med detalj av målningen Gosse blåsande flöjt av Judith Leyster.

Bokens framsida med detalj av målningen Gosse blåsande flöjt av Judith Leyster.