Se upp! Om bildförståelse och visuell kommunikation

Handledningen skrevs i samband med museets tidigare utställning med samma namn, men är fortfarande lika aktuell.

Det är först när vi får svårigheter att förstå en äldre bild som vi inser hur präglade vi är av vår egen tids bildkonventioner. I vår vardag möter vi tusentals bilder från olika medier. De flesta ingår i den västerländska bildtraditionen och är fyllda av kulturella koder och budskap. Vi behöver därför lära oss att analysera och därmed avkoda olika typer av bilder.

Utifrån Nationalmuseums unika samlingar kan vi visa på paralleller mellan "nu" och "då" och se hur mening konstrueras i vår visuella kultur. Betraktandet är en del av en meningsskapande process och det är därför viktigt att diskutera hur det förflutna kan vara en del av det närvarande. På så sätt kan elevernas förståelse av den egna samtiden fördjupas.

 Handledning med övningar

Bild: Se-upp!