Slow Art

Ny lärarhandledning till den turnerande utställningen SlowArt. Fokus ligger på tre teman: tid, material och tillkomstprocess.

Slowrörelsen

Utställningen SlowArt har som ambition att lyfta fram perspektiv på tid och tillverkningsprocesser inom samtida konsthantverk. Utifrån objekt ur Nationalmuseums formsamling och med utgångspunkt i Slowrörelsens tankar om tid, visas konsthantverk som ett alternativt förhållningssätt till den stress och konsumtionshets som råder i samhället i dag. Utställningen ger rika möjligheter till material- och teknikfördjupning, analys samt diskussion.

Tre teman

Lärarhandledningen ger exempel på ingångar i utställningen med fokus på tre teman: tid, material och tillkomstprocess. Handledningen är ett komplement till utställningen SlowArt. Den innehåller en introduktion och bakgrund till utställningen, fakta om konsthantverksföremålen, utövarna och deras förutsättningar samt förslag på frågor att diskutera kring.

Det finns också en foton av föremålen, såväl i lärarhandledningen som i en powerpoint-presentation. Dessa kan skrivas ut eller visas i klassrummet med hjälp av en projektor/kanon.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp