Stolthet och fördom
- kvinna och konsnär 1750-1860

Utställningen är slut men här finns lärarhandledning och arbetsblad för de lärare och elever som vill arbeta med temat på egen hand.

Bild t vä: Elizabeth Louise Vigeé-Lebrun, Baronessan Bonne-Marie-Joséphine-Gabrielle Bernard de Boulainvilliers, g. De Crussol-Florensac. Foto: Musée des Augustins, Toulouse. Bild t hö: Marie Suzanne Giroust, g. Roslin, Marie-Joseph Peyre. Foto: Nationalmuseum.

Kvinnliga konstnärer kring Franska revolutionen
Flera av de kvinnliga konstnärer som var verksamma under tiden kring den Franska revolutionen har prioriterats bort i en västerländsk konsthistorieskrivning och har inte längre en lika självklar roll i konsthistorien som de hade när de levde. Under det senare 1900-talet har bland annat feministiska konsthistoriker arbetat för att återinskriva några av dessa konstnärer i konsthistorien. I utställningen Stolthet och fördom visades några av de mer kända franska och svenska konstnärer som var verksamma under perioden kring Franska revolutionen. Utställningen tog upp teman som hur revolutionen, utbildning och nätverk påverkade möjligheterna att verka som kvinnlig konstnär i Frankrike och Sverige mellan 1750 och 1860. 

Materialet i handledningen berör även hur vi förhåller oss till genus i relation till konstnärskap idag. Syftet är att eleverna ska få en breddad kunskap om vilka kvinnliga konstnärer som var verksamma under 1700-talets senare och 1800-talets förra hälft samt diskutera frågor som genus i relation till begreppen kvalitet och originalitet.

Arbeta på egen hand:

ikon för pdf Lärarhandledning - med fakta, för läraren
ikon för pdf Arbetsblad 

Kontakt: This is an email address


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp