Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet Vänskap, tårar, skratt och bråk är utvecklat utifrån mål i läroplanen Lgr11.

Förskolan

Barnen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer.

Grundskolan åk 1-3

  • Sammanfattning:
    Programmet främjar genom berättande, samtal, lek, skapande arbete och fysisk aktivitet förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse och erbjuder som del av lärandet.
  • Genom etiska, historiska och estetiska perspektiv får eleverna utveckla en förståelse för samtiden och några av de livsfrågor som de kommer i kontakt med i sin vardag.
  • I diskussioner och värderingsövningar får eleverna göra medvetna ställningstaganden i etiska frågor.
  • Eleverna ges även exempel på hur man kan se på dessa berättelser om gudar och hjältar i antik mytologi och i vår egen tid.
  • Ateljéarbetet stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Genom att koppla det vi samtalat som till sig själva ges de möjlighet att utifrån problematiken omsätta sina idéer i handling på ett kreativt sätt samt att utveckla olika uttrycksformer för känslor. I formandet av attribut till egna gudar och gudinnor ges de möjlighet att pröva på modellering och konstruktion i en mängd plana och formbara material.


 


> Tipsa en vän

Öppettider:

Tisdag–fredag 11–18
lördag, söndag 12–16
måndag stängt

Adress:
På Konstakademien på Fredsgatan 12. 

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp