Makt och prakt. Formen i Sverige 15001740. År 4 – 9.

Visningen Makt och prakt utgår från den permanenta utställningen Formen i Sverige 15001740. Vi ser på äldre konsthantverksföremål och diskuterar kring funktion, material, tillkomsthistoria och symbolvärde.

Vi följer konsthantverkets utveckling från 1500-talet fram till 1740. Programmet ger en översiktlig bild av konsthantverk och formgivning under tre sekel och kan användas i samband med undervisningen kring exempelvis renässans, barock och svensk stormaktstid.

Vilka använde och beställde de olika föremålen i utställningen? Vi studerar glas, textil, keramik, metallkonst och möbler. Vilka gjorde dessa, vilka material användes och hur tillverkades sakerna? De flesta föremålen användes som symboler för status och makt. Furstehov och kungahus utbytte diplomatiska gåvor, visade sina rikedomar och ville överglänsa varandra. Dyrbara material och hantverksskicklighet var viktigt och hjälpte till att befästa landets eller hovets ställning.

Med intryck av fjärran länder

Hur gör dagens makthavare för att profilera sina länder? Det som vi idag anser vara typiskt svenskt har i många fall sina rötter i andra kulturer. Indien, Orienten, mellanöstern och andra delar av Europa har bidragit till utvecklingen av svenska former. Hantverkare flyttade runt och lärde av varandra och tog med sig intryck och tekniker tillbaka till sina hemländer. Ibland specialbeställdes och tillverkades föremål och möbler från fjärran länder. Ett exempel på det i utställningen är Katarina Stenbocks stol, som kom från Indien. Möblerna och föremålen ingick i en miljö och i särskilda sammanhang. Här i utställningen ser vi dem mera som enskilda objekt, men visningen syftar till att placera in dem i ekonomiska, politiska och kulturella sammanhang. Några av slotten i Sverige visar miljöerna mer autentiskt, som helheter. Besök gärna Gripsholms slott.

Makt och status

Vi diskuterar begrepp som makt och status och funderar över hur vi ser på dessa föremål idag. Vad betyder de för oss här och nu? Vad användes i ett vanligt hem, av allmogen och folket? På Nordiska Museet visas föremål och möbler som användes till vardags.

 

Bild: Alhambravasen, sent 1300-tal, med tillägg från 1700-talet.

Alhambravasen, sent 1300-tal, med tillägg från 1700-talet.

Nyckelord

Nyckelord som kan förekomma i visningen:
Renässans, barock, fajans/majolika, tennglasyr, import/export, makt/prakt, status, Venedig, Spanien, islam, arabesk/moresk, ornamentik, Katarina Stenbock, kabinettskåp, handelsförbindelser, Gustav Vasa, Drottning Kristina, Gustav II Adolf, de europeiska hoven, exotism, porslin, Kina, Japan, Kungsholms glasbruk, paradsäng, intarsia, Böttger, Meissen, Rörstrand, siden, brokad

Boka visningen

Läs mer

Läs mer om utställningen Formen i Sverige 15001740

 
 


> Tipsa en vän

Öppettider:

Tisdag–fredag 11–18
lördag, söndag 12–16
måndag stängt

Adress:
På Konstakademien på Fredsgatan 12. 

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp