Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet till utställningen Hundra år av finsk design – ur Rafaela och Kaj Forsbloms samling har utformats med grundskolans läroplan, Lgr11, i åtanke.

Där står det bland annat att varje elev ska få möjligheter att utveckla sina möjligheter att kommunicera genom att samtala, läsa och skriva och att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt uppmuntra dem till att pröva egna idéer och lösa problem.

Skolprogrammet kan till exempel användas som inspiration och fördjupning i teman som till exempel rör design, livsstil och nationell identitet och inom bild, slöjd, historia och samhälle.