För SFI och SAS

Använd Nationalmuseums samlingar i undervisningen i SFI och SAS och låt konsten inspirera till egna berättelser i tal och skrift. Här får du tips om hur ni kan arbeta och exempel på hur andra har gjort.

I Nationalmuseums samlingar finns målningar, teckningar, grafik och skulptur från 1500-talet fram till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design från 1500-talet fram till idag.

Vårt gemensamma kulturarv

Många av föremålen i samlingarna visar på de kontakter som genom tiderna funnits mellan Sverige och övriga världen. Under 1500-och 1600-talen ökade världshandeln och många ovanliga och praktfulla föremål kom då till Sverige, via Europa, från Indien, Kina, Afrika och Sydamerika. Genom att studera dem kan vi lära oss något om vårt gemensamma kulturarv.

Använd konsten i undervisningen

När vi ser på konst, och reflekterar och associerar, inspireras vi till eget berättande. I undervisningen i SFI och SAS kan konsten därför användas för att utveckla såväl det talade som skrivna språket.

Så gjorde vi: Samarbete mellan Huddinge Komvux och Nationalmuseum

Sedan 2008 bedriver Huddinge Komvux och Nationalmuseum ett projekt där vuxna som studerar svenska som andraspråk ser på och skriver om konsten i Nationalmuseums samlingar.

De studerande besöker museet och får en visning av museets pedagog Helén Hallgren Archer. Under visningen analyserar och samtalar gruppen om konstverken. Studenterna får också välja ut varsitt konstverk som på något sätt berör dem.

Efter besöket på museet skriver studenterna ner sina reflektioner och tolkningar av de valda verken. Senare får de också muntligen presentera sina valda verk och berätta om dem i utställningssalarna på museet. 

I menyn till vänster hittar du tidigare års delprojekt. Där finns elevernas texter och bilder på de valda verken. 

Våren 2015

Vårterminen 2015 besökte studenterna från Huddinge Komvux utställningen 100 fantastiska målningar som presenterade 100 av Natioalmuseums mest kända och omtyckta målningar: porträtt, landskap, stilleben och historiska berättelser, från 1500-tal till tidigt 1900-tal.

Klicka här för att läsa studenternas texter om verken i utställningen.

Arbeta på egen hand

Är du intresserad av att arbeta med bilder i undervisningen i din SFI- eller SAS-grupp? Sök bland konstverken i Nationalmuseum föremålsdatabas eller leta efter bilder på konst på annat håll. Diskutera och låt eleverna skriva egna berättelser. Ta gärna museets arbetsmaterial till hjälp.

Klicka här för att läsa mer om hur ni kan arbeta med bilder i undervisningen.


Bild: Paul Gauguin, Landskap från Arles

Paul Gauguin, Landskap från Arles

Besök oss under tiden som vi har stängt!

Under tiden som museibyggnaden på Blasieholmen renoveras finns vi i tillfälliga lokaler på Nationalmuseum Design i Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i centrala Stockholm. Vissa av utställningarna där baseras helt eller delvis på museets egna föremål, medan andra huvudsakligen består av inlånade verk. Hösten 2016 visas utställningen Förkroppsligat.

På grund av begränsat utrymme har vi, utöver de tillfälliga utställningarna, inte möjlighet att visa museets samlingar.

Fri entré

Det är fri entré för alla som besöker Nationalmuseum på Konsakademien och Nationalmuseum Design i Kulturhuset Stadsteatern på egen hand. 

Boka tid för besök

Det blir  trångt i utställningssalarna om flera stora grupper besöker oss samtidigt. Kontakta därför Bokningen i förväg och stäm av tidpunkten för när ni vill komma så ser vi till att alla får plats.

Mejla till : This is an email address 
eller ring: 08-5195 4428

Kontakt och information

Har du frågor om projektet eller vill veta mer om hur just din SFI- eller SAS-grupp kan arbeta? E-posta projektansvarig, intendent Helen Hallgren-Archer.