En målning – tusen berättelser. VT 2008, HT 2008, VT 2009.

En målning – tusen berättelser är ett samarbetsprojekt mellan Nationalmuseum och Huddinge Komvux. Medverkande är vuxenstuderande med svenska som andraspråk som har skrivit egna texter om konsten på museet.

Som ett led i undervisningen har eleverna varit på Nationalmuseum för att studera målerisamlingen från perioden 1500 – 1900. Under en visning av samlingarna lyftes vår gemensamma historia ur ett mångkulturellt perspektiv fram. Efter visningen fick studenterna själva välja ut målningar som de sedan skrev korta texter om på svenska. De har redovisat genom att, invid verken i museet, muntligen presentera texterna för varandra i gruppen.  Ett urval av texterna har varit uppsatta invid konstverken i museets salar. Projektet har pågått sedan vårterminen 2008. Under vårterminen 2009 kunde eleverna också välja att skriva texter om föremål i samlingarna av konsthantverksföremål.

Läs studenternas texter och se filmerna

I menyn till vänster hittar du länkar till redovisade texter filmade presentationer. Målningarna och berättelserna har delats in i olika ämnesområden.

Smakprov från visningen

Klicka på länkarna nedan för att se filmklipp från när ansvarig för projektet på Nationalmuseum visar samlingarna för elev på Huddinge Komvux.

Så kan du arbeta i din skola

Använd bilder i undervisningen och inspireras genom att se på konst. Diskutera och skriv. Ta gärna hjälp vårt arbetsmaterial som är speciellt framtaget för undervisning i SFI och SAS som stöd, läs mer under

Arbeta på egen hand  

 

 

Bilder: Studenter från Huddinge Komvux vid ett besök på Nationalmuseum. Pojke med papegojor och markattor, David Klöcker Ehrenstrahl.

Studenter från Huddinge Komvux vid ett besök på Nationalmuseum. Pojke med papegojor och markattor, David Klöcker Ehrenstrahl.