Konvalescens av Carl Larson

Text av Nadia från Marocko 

Konvalescens - det betyder att hon, kvinnan, mår bättre nu och jag känner mig lättad. Hennes ögon berättar för mig att hon har lidit länge.

Efter allt lidande känner hon sig tom. Hon är inte ledsen men inte glad heller. Jag tror att hon inte vill ha någonting från det här livet. Hon vill bara stiga upp, lämna sängen och överleva. Jag tänker vidare på hur pengar, guld och alla konkreta rikedomar kan bli betydelselösa när man är döende eller sjuk, när man inte kan njuta av enkel och vanlig glädje i livet t ex äta, åka, promenera, springa, skratta osv.

Innan jag kom till Nationalmuseum hade jag aldrig upplevt känslan av att kunna läsa en målad kvinnas tankar och känslor. Det var konstigt och spännande, speciellt att tavlan berättar om sjukdom som kan hända i alla tider och på alla platser. Tavlan målades 1899 men kvinnan kan vara jag eller du, det skulle kunna vara igår, idag eller i morgon, här i Sverige eller i ett annat land.

Jag hoppas att jag har lyckats dela mina känslor och tankar med dig trots att jag ofta saknar ord att uttrycka allt jag känner och tycker.
 
 
 

Bild: Konvalescens av Carl Larson

Konvalescens, Carl Larson