Khadija från Pakistan

Khadija från Pakistan skriver om Carl Wilhelmsons målning Fiskarkvinnor på väg från kyrkan.

En sådan målning ser man inte så ofta. Det är en artistisk framställning med ett riktigt sorligt uttryck. Vi tänker när vi tittar på kvinnornas ansikten att de har förlorat något som var jätteviktigt i deras liv. Sorgen och oron är mycket tydlig. Man ser bara tystnad överallt. Uttrycket av tystnaden finns i luften, de tomma husen och de tysta bergen gör miljön ganska ledsen och sorgsen. Vi ser också att de kanske går till eller kommer från kyrkan med sina traditionella kläder i mörka färger vilket kanske vittnar om någon händelse eller olycka.

Jag tycker att målaren har lyckats visa känslorna av sorg och kanske även rädsla för det okända genom sin målning.

Carl Wilhelmson, Fiskarkvinnor på väg från kyrkan

Carl Wilhelmson, Fiskarkvinnor på väg från kyrkan


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp