Tingen talar till oss. VT 2011.

Tingen talar till oss är ett samarbetsprojekt mellan Nationalmuseum och Huddinge Komvux. Medverkande är vuxenstuderande med svenska som andraspråk som har skrivit egna texter om designföremålen i utställningen Den moderna formen 19002000.

Som ett led i undervisningen har studenterna varit på Nationalmuseum för att studera designföremål från 1900-talet till idag. Under visningen av designsamlingen lyftes olika aspekter av 1900-talets formhistoria fram. Några av de saker som påverkar formgivningen är samhällsförändringar, ny teknik, nya material och föremålens funktion.

Efter visningen fick studenterna själva välja var sitt föremål som de skrev korta texter om på svenska. De har redovisat genom att muntligt presentera sina texter för varandra i gruppen.

Läs studenternas texter

Här nedan finns länkar till studenternas presentationer med texter och bilder på föremålen. De är indelade i olika ämneskategorier. Läs och låt dig inspireras av de valda designföremålen.

Inredning

Textil och möbler

Estetiska objekt

Glasföremål och smycken

Bruksting

Hushållsföremål och verktyg

 




 

Bilder: Hiba och Burtay visar sina utvalda designföremål.

Hiba och Burtay visar sina utvalda designföremål.

Läs mer

Så kan du arbeta i din skola

Använd bilder i undervisningen och inspireras genom att se på konsthantverk, designföermål, målningar, skulpturer och fotografier. Besök museer, gallerier eller bibliotek, titta i tidningar eller använd egna bilder. För tips på hur ni kan arbeta med olika typer av bilder och förslag på frågor att diskutera kring, gå in på

Arbeta på egen hand

 

Bild: Studenter från Huddinge KOmvux på besök på Nationalmuseum.
Studenter från Huddinge Komvux på besök på Nationalmuseum.