Lärarnas utvärdering

Lärarna på Huddinge Komvux som arbetat tillsammans med Nationalmuseum i projektet Tingen talar till oss berättar om sina erfarnheter.

Den här terminen  (vt11) har samarbetet fortsatt och fokuserat på modernt konsthantverk. Våra förhoppningar var som tidigare att även modernt designade föremål skulle väcka elevernas intresse, fantasi, tankar och minnen och att de sedan skulle kunna uttrycka detta muntligt och skriftligt på svenska.

Förberedelser i skolan

Lärarna informerade om skolans samarbete med Nationalmuseum, berättade om och visade bilder från museet. Sedan läste vi och samtalade om konsthantverk genom tiderna. Vi betonade speciellt hur den sociala och politiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet ledde till vackrare vardagsföremål för många människor.

Eleverna  fick också veta varför de skulle vara med i detta projekt och tillsammans studerade  lärare och elever  kursplanen och kursmålen.
”I ämnet svenska som andra språk grund ska eleverna få möjlighet att vidareutveckla sin förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.”

Mål att uppnå för betyget godkänt

  • Berätta, beskriva, informera och diskutera muntligt i varierande situationer
  • Kunna uttrycka sig väl och ganska korrekt i sammanhängande skrift i olika situationer
  • Kunna redovisa ett eget arbete muntligt och skriftligt
  • Ha insikt om svenska förhållanden och svenskt, nordiskt och västerländskt kulturarv

Besöket på Nationalmuseum

När vi kom till museet första gången var alla elever förväntansfulla, några lite skeptiska. För vissa var det första gången de var på ett konstmuseum. Andra undrade varför de inte fick se ”tavlor” i stället för ”vanlig saker”. Visningen vi fick blev avgörande för elevernas fortsatta intresse. Under hela visningen blev eleverna aktiverade. De fick frågor och ställde själva frågor. Många föremål väckte igenkännande, andra nyfikenhet, förvåning och beundran.
Föremålen satte igång elevernas fantasi och ibland kom gamla minnen tillbaka.

Efter visningen stannade eleverna kvar på museet och valde ”sitt eget föremål” . Nu började den individuella uppgiften. En del hittade sitt föremål direkt och andra strövade runt lite längre innan de bestämde sig. De flesta valde något som berörde och väckte känslor och minnen. Senare skulle alla tankar och känslor skrivas ned hemma eller i skolan och lämnas till lärarna. De färdiga texternas kopierades och lämnades till Nationalmuseum.

Återbesök på Nationalmuseum – Redovisningar

Några veckor senare redovisade eleverna sina arbeten muntligt på museet. De berättade fritt framför ”sitt föremål” för kamrater och lärare. Elevens kultur, fantasi, erfarenheter och associationer gjorde varje berättelse unik. Alla lyssnade med intresse. Ingenting var rätt eller fel.

Studenter från Huddinge Komvux på besök på Nationalmuseum.

De svaga eleverna hade lika bra och spännande historier som de annars starkaste eleverna.

Det fantastiska med denna uppgift var att alla elever ville berätta. Ingen bad att få slippa stå framför klasskamraterna och tala. I klassrummet upplevs ofta muntliga redovisningar som jobbiga och många elever är mycket nervösa. 

Utvärdering

Eleverna själva tycker att samarbetet med Nationalmuseum var väldigt intressant. De upplever att de har gjort något spännande och utvecklats både språkligt och personligt. För flertalet var det första gången som de berättat om egna tankar och känslor på svenska utan stora problem.  Många har också förundrats över att de har kunnat tänka, fantisera och berätta så mycket om ett enda föremål. Det kulturella utbytet eleverna emellan kändes också spännande. Några elever har berättat att självförtroendet stärkts tack vare projektet.

Alla känner glädje och stolthet över att ha fått delta i projektet och tänker komma tillbaka till Nationalmuseum med familj och vänner.

För oss lärare har årets samarbete med Nationalmuseum känts minst lika bra som tidigare. Den pedagogiska tanken var framför allt att eleverna skulle våga uttrycka egna tankar och känslor muntligt och skriftligt. De lyckade prestationerna har ökat många elevers självförtroende och gjort det lättare för dem att uttrycka sig i framtiden. Att intresset för konsthantverk också har väckts hos många är självklart och positivt.

Ur ett mångkulturellt perspektiv känns projektet också mycket viktigt.

 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp