Arbeta på egen hand

Använd Nationalmuseums samlingar i undervisningen i SFI och SAS och låt konsten inspirera till egna berättelser i tal och skrift. Med vårt arbetsmaterial får du konkreta förslag på övningar och diskussionspunkter.

Studenter från Huddinge Komvux vid ett besök på Nationalmuseum. Pojke med papegojor och markattor, David Klöcker Ehrenstrahl.

Studenter från Huddinge Komvux vid ett besök på Nationalmuseum. Pojke med papegojor och markattor, David Klöcker Ehrenstrahl.  

Använd bilder i undervisningen och inspireras genom att se på målningar, skulpturer och fotografier. Besök Nationalmuseum, andra museer, gallerier eller bibliotek, sök i Nationalmuseums samlingar eller andra bilddatabaser, titta i tidningar och böcker eller använd egna bilder. Klicka på länkarna nedan får du tips på hur ni kan arbeta med bilderna och förslag på frågor att diskutera kring. 

Arbeta med konsthantverksföremål
Arbeta med porträtt
Arbeta med landskapsbilder
Arbeta med berättande bilder
Arbeta med myter och sagor

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med samlingarna i undervisningen? Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Skola och lärare för att få reda på om lärarfortbildningar och andra nyheter.

Låt var och en av eleverna välja ut ett konstverk som på något sätt berör dem. Diskutera de valda verken och låt eleverna skriva egna berättelser utifrån sina reflektioner. Redovisa gärna både muntligt och skriftligt.

Arbetsmaterialet är framtaget inom ramen för ett samarbetsprojekt med Huddinge Komvux.