Arbeta med ett design- eller konsthantverksföremål i undervisningen

Välj ett design- eller konsthantverksföremål och titta på olika detaljer. Diskutera kring frågorna nedan och prova gärna att arbeta vidare enligt något av metodförslagen.

  • Vad ska föremålet användas till?
  • Vilket material är det gjort av?
  • Beskriv form och färg.
  • Beskriv olika detaljer som du ser.
  • Har detaljerna olika funktioner?
  • Var kommer föremålet ifrån?
  • Vem ska använda det?

uppgift

Skriv din egen berättelse utifrån det föremål som du valt. Beskriv föremålet hur du uppfattar form och färg och vad du tror det ska användas till. Berätta om dina personliga upplevelser och reflektioner utifrån föremålet.

Arbetsmetoder

Skriv din egen berättelse utifrån ett design- eller konsthantverksföremål.
Berätta om ditt valda föremål. Varför valde du just detta? Vad säger den dig? Berätta om dina egna upplevelser.
Rita eller gör ett collage på ett eget föremål som du kan använda på ditt sätt. Tänk på om du vill att föremålet ska ha en eller flera olika funktioner.

Bild: Indiska stolen

Indiska stolen

Bild: Gryta i lergods, Marianne Westman.
Gryta i lergods, Marianne Westman.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp