Arbeta med landskapsbilder i undervisningen

Välj en landskapsbild att berätta om. Diskutera kring frågorna nedan och prova gärna att arbeta vidare enligt något av metodförslagen.

 •  Hur beskrivs landskapet? Beskriv olika detaljer du ser i förgrunden och i bakgrunden.
 • Vad ser du mitt i bilden? Händer det något i landskapet?
 • Är landskapet befolkat eller öde, syns det något liv i naturen?
 • Ligger horisontlinjen högt eller lågt i målningen? Vad ser man nära och långt bort i fjärran?
 • Vilket väder är det? Stilla eller blåsigt, varmt eller kallt?
 • Vilken tid på dygnet är det? Är det natt eller dag, skymning eller gryning?
 • Hur skildras ljuset i landskapet?
 • Vilken årstid beskrivs?

Uppgift

Skriv din egen berättelse utifrån det landskap du valt. Fantisera om tid och plats om vad du upplever. Uttryck dina tankar och känslor genom naturen.

Arbetsmetoder

 • Skriv en berättesle utifrån en målning.
 • Berätta om ditt valda motiv. Varför valde du just detta? Vad säger den dig. Vad vill du berätta om dina egna upplevelser inför motivet? Berätta vad du tycker om eller vad du inte tycker om.
 • Välj musik som förstärker upplevelsen av motivet. Spela något själv på ett instrument eller skapa ljud som du tycker förstärker upplevelsen i motivet.
 • Gestalta motivet själv eller jobba med en grupp där du gestaltar fysiskt vad som sker i bilden. Använd kroppspråket- ditt eget och de andras i gruppen.
 • Skapa en egen bild genom att måla eller jobba med collage där du berättar något om dig själv. Beskriv en upplevelse eller en händelse.

 

Bild: Nötskrikor, Bruno Liljefors.

Nötskrikor, Bruno Liljefors.