Arbeta med porträtt i undervisningen

Välj ett porträtt och titta på olika detaljer. Diskutera kring frågorna nedan och prova gärna att arbeta vidare enligt något av metodförslagen.

  • Hur beskrivs personen? Se på uttrycket, blicken och gester. Hur är modet- klädsel och frisyr?
  • Vilka olika saker har personen omkring sig ? Beskriv miljön som personen är i. Hur uppfattar du honom/henne? Beskriv karakatär och status? Vilken tid speglas.
  • Vad är syftet med porträttet?

Uppgift

Skriv din egen berättelse utifrån porträttet du valt. Skriv vad du ser och hur du upplever personen. Gör din egen berättelse.

Arbetsmetoder

  • Skriv en berättesle utifrån en målning.
  • Berätta om ditt valda motiv. Varför valde du just detta? Vad säger den dig. Vad vill du berätta om dina egna upplevelser inför motivet? Berätta vad du tycker om eller vad du inte tycker om.
  • Välj musik som förstärker upplevelsen av motivet. Spela något själv på ett instrument eller skapa ljud som du tycker förstärker upplevelsen i motivet.
  • Gestalta motivet själv eller jobba med en grupp där du gestaltar fysiskt vad som sker i bilden. Använd kroppspråket- ditt eget och de andras i gruppen.
  • Skapa en egen bild genom att måla eller jobba med collage där du berättar något om dig själv. Beskriv en upplevelse eller en händelse.

 

Bild: Margareta Eriksdotter, Gustaf Vasas syster. Målad av okänd svensk, kopia efter Mäster Hillebrandt.

Margareta Eriksdotter, Gustaf Vasas syster. Målad av okänd svensk, kopia efter Mäster Hillebrandt.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp