Fortbildning för lärare och pedagoger

Inspiration och idéer kring hur man kan arbeta med samlingarna som en resurs i undervisningen får du på våra fortbildningar och studiedagar för lärare och pedagoger.

Nationalmuseums pedagogiska verksamhet vill utgöra ett stöd för lärare och pedagoger som vill arbeta med museet och samlingarna som en läranderesurs. Våra fortbildningar berör olika epoker och teman i konsten, de erbjuder såväl fakta och fördjupning som didaktiska tips.

I BARNETS ÖGA – ATT SKRIVA KONSTBÖCKER FÖR UNGA LÄSARE

Onsdag 5 oktober kl 18.
Föreläsning med den brittiska konstförmedlaren Gillian Wolfe
Plats: Moderna Museets Auditorium.
Fri entré, ingen förbokning/-anmälan. Arrangeras av Moderna Museet och Nationalmuseum gemensamt.
Läs mer om föreläsningen här. 

Skräddarsydda fortbildningar

Vi skräddarsyr fortbildningar för lärarlag som ger inspiration, konkreta tips och idéer om hur man kan arbeta med Nationalmuseums samlingar i klassrummet.  Under dessa fortbildningstillfällen tillhandahåller vi material i form av fakta och övningar att ta med till skolan.

Bild: En klass på besök i Ateljén.

En klass på besök i Ateljén.