Fortbildning för lärare och pedagoger

Inspiration och idéer kring hur man kan arbeta med samlingarna som en resurs i undervisningen får du på våra fortbildningar och studiedagar för lärare och pedagoger.

Nationalmuseums pedagogiska verksamhet vill utgöra ett stöd för lärare och pedagoger som vill arbeta med museet och samlingarna som en läranderesurs. Våra fortbildningar berör olika epoker och teman i konsten, de erbjuder såväl fakta och fördjupning som didaktiska tips.

Skräddarsydda fortbildningar

Vi skräddarsyr fortbildningar för lärarlag som ger inspiration, konkreta tips och idéer om hur man kan arbeta med Nationalmuseums samlingar i klassrummet.  Under dessa fortbildningstillfällen tillhandahåller vi material i form av fakta och övningar att ta med till skolan.

Bild: En klass på besök i Ateljén.

En klass på besök i Ateljén.