Skräddarsydda fortbildningar

Använd Nationalmuseums samlingar som en läranderesurs i klassrummet. Vi skräddarsyr fortbildningar med tips och idéer för dig som vill arbeta med bilder i undervisningen.

Är du och dina kollegor intresserade av att arbeta med bilder i undervisningen i till exempel svenska och historia? Vi skräddarsyr fortbildningar för lärarlag som ger inspiration, konkreta tips och idéer om hur man kan arbeta med Nationalmuseums samlingar i klassrummet.  Under dessa fortbildningstillfällen tillhandahåller vi material i form av fakta och övningar att ta med till skolan. 

Boka: kontakta oss på e-post: This is an email address.

Läs mer 

Boken Intryck och uttryck är en handbok i att använda bilder i undervisnignen. Den riktar sig främst mot gymnasiet men fungerar bra även i de lägre årskurserna. Läs mer om Intryck och uttryck här.

Bild: Neapolitanska fruktförsäljare, Egron Lundgren och Konstnärens far, dispaschören Lucas von Breda, Carl Fredrik von Breda.

Neapolitanska fruktförsäljare, Egron Lundgren och Konstnärens far, dispaschören Lucas von Breda, Carl Fredrik von Breda.