Vänskap, tårar, skratt och bråk

Ett skolprogram om känslor och livsfrågor. För förskoleklasser och lågstadiet, årskurs 0-3.

I Nationalmuseums samlingar finns en mängd konstverk som föreställer antikens gudar. Eleverna får lära känna några av gudarna och deras äventyr lite extra. Här finns många konfliktsituationer och dilemman som vi låter barnen reflektera kring.  

Skolprogrammet övar eleverna att upptäcka och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om bilder och skulpturer.

Vi diskuterar livsfrågor som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Vad anser eleverna om att bevara hemligheter, att lura andra, att inte kunna kontrollera sin ilska och att våga vara annorlunda? Behövs regler kring dessa frågor för att vi ska behandla varandra med respekt? Vad händer om vi bryter reglerna? Vem ska bestämma vad som gäller?

I Ateljén

I Ateljén får eleverna skapa egna attribut som hör till en påhittad gud. Vi återknyter till de dilemman vi diskuterat i salarna och tänker ut sätt att lösa dem. Om eleverna själva kunde bli gudar som bestämde över olika känslor eller tillstånd, vad skulle de då behöva för attribut för att lösa dilemmat? I skapandet med en mängd olika material som skrot, tejp, silverpapper, fjädrar och skursvampar får eleverna fundera över en för dem aktuell livsfråga.

 Bild: Skapande i Ateljén.
Skapande i Ateljén.
 

Bild: Mars och Minerva pratar om att bli arg och vilja bråka.

Mars och Minerva pratar om att bli arg och vilja bråka.

Avgift

Skolprogram med Ateljé, 2 timmar: 1 400 kronor

Boka skolprogrammet här. 

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet Vänskap, tårar, skratt och bråk är utvecklat utifrån mål i läroplanen Lgr11.

Läs mer om kopplingarna till läroplanen.

EXTRAMATERIAL OCH FÖRBEREDELSER:
Gudarnas audioguide: Lyssna till gudarnas berättelser

Gudarnas egen hemsida: Lär mer om gudarna och gudinnorna, spela memory med mera.


 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp