Berättelser i en låda

Sju elever från Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm presenterar resultatet av ett terminslångt projekt tillsammans med Nationalmuseum och Artikel 31. Se deras verk i en utställning i Nationalmuseums stora ateljé på Konstakademien.

Berättelser i en låda. Detalj ur Emil Lundkvists verk Jorden runt.

Berättelser i en låda. Detalj ur Emil Lundkvists verk Jorden runt.

Visas i Stora ateljén på Konstakademien 
9–14 september 2016 

Öppettider

Fredag 9 september: kl 16–18. Vernissage!
Lördag 10 september:12–16
Söndag 11 september: 12–16
Måndag 12 september: stängt
Tisdag 13 september: 12–16
Onsdag 14 september: 12–16 

Hösten 2015 bjöd Nationalmuseum och Artikel 31 in ungdomar från Riksgymnasium för rörelsehindrade i Stockholm till projektet Känn Rodin – Berättelser i en låda. Utgångspunkten var museets då aktuella utställning av den franske skulptören August Rodin och den konstnärliga och pedagogiska metodik som föreningen Artikel 31 utvecklat.

Eleverna arbetade tillsammans med konstnärer från Artikel 31 och konstpedagoger från Nationalmuseum. De träffades en gång i veckan i Nationalmuseums stora ateljé och var och en av eleverna arbetade fram ett eget verk.

Auguste Rodin arbetade med den mänskliga kroppen och rörelse som två centrala teman i sin konst. Elevernas upplevelser av skulpturerna var det här arbetets ena utgångspunkt, den andra var att hitta varje elevs egen berättelse och ge den gestalt. Starten för var och en var en plywoodlåda, en transportlåda av det slag som skulpturer och konst fraktas i. 

Att arbeta undersökande och subjektivt, med tid för reflektion och under lång tid var en viktig del av arbetet. Att arbeta i det professionella ateljérummet och att ge eleverna chans att arbeta tillsammans med konstnärligt kunnig personal var arbetsmetodens andra grundsten.

Citat från elevernas lärare Sonja Edenius:
”Eleverna fick verkligen erfara att deras synpunkter och erfarenheter togs på allvar och förverkligades med tålamod och idogt arbete under många veckor. Det är en konstnärlig process som är svår att fullständigt beskriva vidden av, men med hjälp av lådorna och elevernas engagemang framstår det tydligt hur viktigt ett dylikt arbete är.  ...Även kända konstnärer som Rodin hade assistenter som hjälpte till att skapa de fantastiska skulpturerna han är känd för. Det är viktigt att ungdomar som inte har kapacitet att själva arbeta med material, får se och uppleva hur deras tankar kan förverkligas.”

Projektet drivs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Riksgymnasium för rörelsehindrade i Stockholm

Riksgymnasium för rörelsehindrade i Stockholm tar emot elever från hela landet och erbjuder Estetiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet, Individuellt program/Introduktionsprogram samt Språkintroduktion. Det är en liten skola med cirka 30 elever och små klasser med 4–8 elever. Vår utgångspunkt är att ingenting är omöjligt om bara förutsättningar och möjligheter ges.

Artikel 31

Artikel 31 är en ideell förening som driver olika konstprojekt, där ungdomar och unga vuxna arbetar tillsammans med etablerade konstnärer. IBerättelser i en väska bjöd föreningen in till samtal om identitet, minnen och konst. Deltagarna fick med handledning av två konstnärer gestalta sina egna berättelser i en väska och i utställningar ta plats med dem i det offentliga rummet. Berättelser i en väska har bland annat visats på Moderna Museet i Stockholm, Fullersta gård i Huddinge och Haninge kulturhus.

För lärare

Tisdag den 13 september kl 17–19.30 hålls en samtalskväll för lärare med presentation av projektet och ett fördjupat samtal om vilken roll konst och skapande har och kan ha inom pedagogik och vilka möjligheter liknande samarbeten kan ge. Föranmälan via e-post. Läs mer om lärarkvällen här.

Lyssna till Emils berättelse. 

Berättelser i en låda. Verk av André Malmgren.
Verk av André Malmgren
Lyssna till Andrés berättelse. 

Berättelser i en låda. Verk av Marcus Kringberg.
Verk av Marcus Kringberg
Lyssna till Marcus berättelse.

Berättelser i en låda. Verk av Daniel Pilsetnek.
Verk av Daniel Pilsetnek 
Lyssna till Daniels berättelse. 

Berättelser i en låda. Verk av Pauline Lundberg.
Verk av Pauline Lundberg
Lyssna till Paulines berättelse.

Berättelser i en låda. Verk av Marcus Pråhl.
Verk av Marcus Pråhl
Lyssna till Marcus berättelse. 

Tim Norling
Verk av Tim Norling
Lysssna till Tims berättelse. BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp