Bild blir ord.
Lillholmsskolan i Skärholmen

Bild blir ord är ett samarbete mellan Nationalmuseum och undervisningsgruppen Kajaken på Lillholmsskolan. Elever med läs- och skrivsvårigheter använde Nationalmuseums målningar som inspiration och kunskapskälla när de studerade svensk historia.

Kajaken är en liten undervisningsgrupp för elever med läs- och skrivsvårigheter vid Lillholm/Ekholmsskolan i Skärholmen strax söder om Stockholm. 

Projektbeskrivning

I samband med att Kajaken studerade Sveriges historia, från medeltid till 1800-tal, tog gruppens pedagoger, Annika Eriksson och Lena Eldrot, tillsammans med Sten Canevall från Fantasifabriken, kontakt med Nationalmuseum. Från museets samlingar valde Kajaken, i samarbete med Veronica Hejdelind, ansvarig för skolverksamheten på Nationalmuseum, ut ett antal målningar med historisk anknytning. Målningarna har använts som kunskapsskälla, inspiration och utgångspunkt för elevernas egna texter.

Eleverna har mött bilderna på tre olika sätt: i original vid besök hos Nationalmuseum, som utskrivna reproduktioner och projicerade ljusbilder i klassrummet under projektarbetsperioden. På så vis har eleverna i lugn och ro kunnat betrakta bilderna och ordentligt kunnat sjunka in i dem.
 
Som redovisning har varje elev gjort en egen bok runt sina texter. De har också läst upp texterna framför originalverken på Nationalmueum. Ett urval av texterna fanns under en tid att läsa som skyltar, invid konstverken, i museet.

Några av målsättningarna

 • Att utforska konstbildens möjligheter som inspirationskälla vid skrivande
 • att skapa en interaktion mellan text och bild
 • att använda skrivande som ett verktyg för tänkande
 • att få syn på sin egen lärandeprocess
 • att väcka intresse för Nationalmuseum och dess samlingar hos elever och  föräldrar
 • att få eleverna att känna stolthet över sin del av ett väl genomfört och presenterat arbete
 • att ha roligt under det idoga förverkligandet av ovanstående punkter.

 

 
 Sened framför sin favoritmålning Karl XII:s likfärd
 

Bild: Kajakens elever på trappan utanför Nationalmuseum.

Kajakens elever på trappan utanför Nationalmuseum.

Iakttagelser och slutsatser

Arbetet har fått eleverna att:

 • använda sig av konstbilderna som stöd i skrivandet
 • komma igång med sitt skrivande snabbare än tidigare
 • hålla fokus länge på sitt skrivande / 30-40 minuters oavbrutet skrivande
 • skapa texter med mycket fantasi och ”fritt fabulerande” i
 • skapa struktur i sina texter utan det stöd som vi annars tillhandahåller i form av t ex stödfrågor och tankekartor.

 Läs hela projektredovisningen (8 MB)

Är ni också intresserade av att arbeta med Nationalmueum? Kontakta oss på e-post This is an email address  


 

 

 Dikten om likfärden
Jag ser dem frysa
Jag ser dem nysa
Jag hör dem prata
Jag hör dem tjata
Det är snö men inte tö
Och kungen är dö