Slottet

Dikt av Youssef Khadir, S1A, Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm efter inspiration från målningen Utsikt mot Stockholms Slott. Vinterstycke, av Carl Stefan Bennet.

Natten faller över slottet som ett täcke av svart
Under nattens ändlösa skugga rör sig folk från all sort
Alla släppar sina egna skuggor igenom nattens egna mörker
Skuggor som bara visas i möte med ljus som vi själva söker
Som vi själva skapar, som vi själva älskar
Och ändå fruktar vi skuggorna vars källa vi älskar
Två sidor på ett mynt, men bara en sida accepteras
Men ett mynt med en sida finns inte, livet är två sidor som måste tas
Ett mynt med en sida är inte ett mynt, man kan inte köpa något för det
Ett liv med en sida är inte ett liv, man kan inte leva med det
Och folk kommer fortsätta att gå runt slottet, under dens enorma skugga
För att inse att liv är lika mycket ljus som det är skugga
Det kan bara finnas ljus om det finns någon skugga att ljusa upp
Men skuggor att ljusa upp finns bara om det finns fel som täcker glädjens fart upp
Skugga och ljus, ett och samma ändlösa mysterium.

>Tillbaka 

Bild: Utsikt mot Stockholms Slott. Vinterstycke, Carl Stefan Bennet

Utsikt mot Stockholms Slott. Vinterstycke, Carl Stefan Bennet