Så här skrev vi.
Engelska gymnasiet

Elever från kursen ”Litterär gestaltning” på Internationella Engelska Gymnasiet skrev vårterminen 2009 dikter baserade på verk i Nationalmuseums samlingar. Läraren Jennie Nell berättar om arbetet.

I kursen "Litterär gestaltning" (SV1204) lär sig eleverna om vad konstnärlig gestaltning innebär. De lär sig känna till och skriva i olika litterära genrer och att använda och experimentera med stilistiska och berättartekniska begrepp. I kursen går vi igenom såväl lyrik som prosa, och eleverna får skriva olika texter; noveller, scener i drama och dikter.

Under vårterminen 2009 arbetade vi med en uppgift där eleverna skulle arbeta med fri vers och med bildspråk.

Vi gjorde ett längre besök på Nationalmuseum där eleverna fick gå runt fritt i den permanenta samlingen och låta sig inspireras av ett äldre konstverk och låta detta vara utgångspunkten för en modern dikt på fri vers. De kunde inspireras av motivet, färgerna, kompositionen eller texturen. Sedan skulle de tolka sin upplevelse av, och förståelse för, konstverket, i ord.

I uppgiften ingick även att texten skulle vara relevant för dem själva eller samtiden på något sätt. Det räckte alltså inte att beskriva tavlan.

Uppgiften var mycket lyckad, eleverna producerade många fina texter. Jag själv och Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm tackar för gott samarbete, och hoppas på fler gånger.

/Jennie Nell
Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Läs elevernas dikter

Klicka på länkarna nedan för att läsa elevernas dikter och för att se vilka konstverk de låtit sig inspireras av.

Ridwan Chowdhury, S3A
Anna Hankers, N3B
Ellinor Holmström Grimma, N3A
Elisabeth Karlsson, S3A
Caroline Li-Palmgren, S2A
Anna Norbergh, S3B
Martha Nyman, S3B
Filmon Kiflemariam Russom, S2C
Cecilia Österholm, S3B

Bild: En planta i kruka, Henri-Horace-Robert Delaporte

En planta i kruka, Henri-Horace-Robert Delaporte