Norra Reals gymnasium, filosofiprojekt.

Tredjeårselever från Norra Reals gymnasium i Stockholm besökte våren 2015 utställningen Denise Grünstein – en face och reflekterade över bilderna utifrån ett filosofiskt perspektiv.

Läraren Anna Stenkvist berättar om projektet:

Denise Grünsteins fotografier är djupt fascinerande och en guldgruva som inspiration i filosofiundervisningen. Utöver att de är tekniskt avancerade, vackra och mystiska har de också många ingångar som lockar till reflektion i filosofiska frågor om identitet, kön och estetik.

Tre klasser från Norra Reals gymnasium besökte utställningen under våren 2015. Eleverna går tredje året på gymnasiets humanistiska eller samhällsvetenskapliga program. De hade innan besöket studerat estetiska teorier av klassiska filosofer som Platon, Hume och Kant. 

Vid besöket fick de först en visning av utställningen. Sedan fick de själva välja ett verk som skulle vara ämne för en kort essä. För att stödja elevernas arbete med essän fick de en uppgift indelad i olika moment. Först skulle verket beskrivas så objektivt som möjligt utgående från frågorna: Vad ser du? Hur är verket gjort? Vilka material har använts? Hur ser rummet/galleriet ut? Därefter skulle verket analyseras genom att besvara frågorna: Hur kan verket tolkas? Vad tror du att konstnären vill säga? Vilka känslor väcker verket? Slutligen skulle eleverna motivera värdeomdömen med stöd av estetiska teorier med frågorna: Är verket bra framställt? Är det vackert eller engagerande? Eleverna fick också gärna associera och jämföra med andra verk eller företeelser i samhället.

I uppgiften är de filosofiska begreppen beskrivning och tolkning framträdande. I flera av elevernas texter framstår den beskrivande delen som personlig och blir i det närmaste en tolkning. Den del där de ska analysera, verkar istället vara en fördjupning av den beskrivande delen eller ibland ett fritt associerande krig verket. Jag ser det som ett utmärkt tillfälle att diskutera den vaga gränsen mellan begreppen. Går det över huvud taget att beskriva något objektivt? 

Elevernas texter innebar intressanta möten mellan dem, konstnären, museiverksamheten och mig som har utformat uppgiften och stått för den pedagogiska delen. Jag heter Anna Stenkvist och är gymnasielärare i filosofi, matematik och naturvetenskaplig specialisering vid Norra Reals gymnasium. Jag har en forskarutbildning från filosofiska institutionen på KTH. Min forskning har handlat om realism och bildrepresentationer i matematik och teknik. Personligen har jag ett stort konstnärligt intresse och arbetar själv med måleri, foto och film. För mig är det på en gång naturligt och utmanande att lyfta in konsten i undervisningen. Jag hoppas att det också kan inspirera andra att arbeta med konst i olika ämnen.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp