Porträtt.
MediaGymnasiet i Nacka Strand

Elever i åk 3 på MediaGymnasiet i Nacka Strand besökte utställningen Hans Gedda & Mörkrets mästare. Sedan jobbade de med att ta egna porträttfoton. Peter Eriksson, klassens lärare i fotografisk bild, delar med sig av bilder och erfarenheter från arbetet.

Elever från MediaGymnasiet i Nacka jobbar med porträttfoto i Nationalmuseums ateljé.

Tredjeårseleverna på MediaGymnasiet i Nacka Strand tilldelades uppgiften “Porträtt” i kursen Fotografisk bild 3. Uppgiften lämnades fri för tolkning, men eleverna skulle försöka tillföra något “extra” – det skulle inte vara ett snabbt knäpp utan eftertanke, utan något mer genomarbetat.

Vad det “extra” skulle vara fick eleverna själva fundera och bestämma över. Kan man t ill exempel använda sig av miljön för att berätta mer om en person? Eller genom att använda sig av rekvisita, eller kanske bara att söka upp ett ljus som (eller ljussätta) som förstärker hur man vill berätta om en person?

Vi utgick från ett besök på Hans Gedda och Mörkrets mästare som följdes upp med att vi i Nationalmuseums ateljé direkt efter utställningsbesöket lekte fram lite bilder.

Eleverna fick sedan ansvara för att plocka fram minst två porträtt till nästa lektionstillfälle – när, var och hur det fotograferades var upp till den enskilde eleven.

De som fotograferades visade sig vara, för eleverna, både människor i bekantskapskretsen och utanför densamma.   

Foto av Anton Zell
Foto: Anton Zell

Foto av Elisabeth Hedström
Foto: Elisabeth Hedström

Foto av Emil Norman
Foto: Emil Norman

Foto av Fredrika Eriksson
Foto: Fredrika Eriksson

Foto av Fredrika Eriksson
Foto: Fredrika Eriksson 

Foto av Jenny Lorentzon
Foto: Jenny Lorentzon

Foto av Jenny Lorentzon
Foto: Jenny Lorentzon

Foto av Joanna Fritz
Foto: Joanna Fritz

Foto av Johan Holmgren
Foto: Johan Holmgren

Foto av Lukas Kaarle
Foto: Lukas Kaarle

Foto av Mellina Wallén
Foto: Mellina Wallén

Foto av Pranpriya Yodsuwan
Foto: Pranpriya Yodsuwan

Bilderna visas hos Nationalmuseum på Konstakademien 29–30 mars 2014.
Läs mer om utställningen 

Några elever fick ett pressat schema med bara ett tiotal minuter på sig att jobba fram sitt porträtt, medan andra hade betydligt mer tid på sig och kunde jobba under mer avslappnade former.

Min förhoppning med uppgiften är att eleverna i förlängningen funderar över vad det innebär att ta ett fotografiskt porträtt (speciellt i den tid vi lever i nu, där selfisar är regel snarare än undantag hos den yngre generationen).

Vad är det som formar hur vi fotograferar en person? Vem har makten - den som fotograferar eller den som blir porträtterad? Eller kan detta också variera med vem det är som står framför kameran? 

Uppgiftens mening var alltså inte att endast ta ett porträtt, ej heller att nödvändigtvis svara på frågan om vem som har makten vid en porträttfotografering, snarare att få eleverna att börja fundera och reflektera över både sin egen och den porträtterades roll.

Här nedanför ser du elevernas porträttbilder.

/Peter Eriksson, lärare i Fotografisk Bild
MediaGymnasiet i Nacka Strand

Foto av Edvard Samils
Foto: Edvard Samils

Foto av Elisabeth Hedström
Foto: Elisabeth Hedström

Foto av Emil Norman
Foto: Emil Norman

Foto av Fredrika Eriksson
Foto: Fredrika Eriksson

Foto av Freja Forsberg
Foto: Freja Forsberg

Foto av Jenny Lorentzon
Foto: Jenny Lorentzon

Foto av Jenny Lorentzon
Foto: Jenny Lorentzon
 

Foto av Johan Holmgren
Foto: Johan Holmgren 

Foto av Linnea Petersson
Foto: Linnea Petersson 

Foto av Lukas Kaarle
Foto: Lukas Kaarle 

Foto av Pranpriya Yodsuwan
Foto: Pranpriya Yodsuwan

Foto av Therese Delin
Foto: Therese Delin