Unfreeze
Läraren beskriver projektet

Dansläraren Anna-Karin Nilsson beskriver ett projekt som bedrivits av Fryshuset i Stockholm och Nationalmuseum.

Bilder från elevernas dansworkshops hos Nationalmuseum på Konstakademien,

Danseleverna i åk 2 på det Estetiska programmet på Fryshusets gymnasium har under ht 2015 arbetat med ett projekt utifrån utställningen Rodin. Projektet har kopplat samman skulptur, rörelse och dans. Eleverna har inspirerats av Rodin skulpturer och använt dem som utgångspunkt för eget skapande och som har resulterat i fyra korta dansfilmer.

Projektet har bedrivits både på Nationalmuseum@Konstakademin och på Fryshuset.

Dansläraren Anna-Karin Nilsson beskriver projektet:

Vi började projektet med att titta på avgjutningar av de antika skulpturerna som finns på Konstakademin och diskuterade skulptur, rörelse och kroppsideal genom tiderna. Vi hade en workshop i Nationalmuseums ateljé där eleverna fick prova att teckna rörelse i kol. Eleverna har genom besök i utställningen Rodin fått möta Rodins konstnärskap och skulpturer och i anslutning till det besöket hade vi en dansworkshop i ateljén utifrån upplevelserna i utställningen.

Hemma i danssalen på Fryshuset har vi jobbat med att skapa koreografi utifrån Rodins skulpturer. Ingången har varit att se på skulpturerna som kroppar i frusen rörelse och att utifrån det perspektivet, inta samma form som skulpturerna och sedan ”tina” upp rörelsen. 

Vad händer då? Vi har improviserat med att låta olika skulpturer mötas och påverka varandras dans och vi har använt grundläggande metoder för kontaktimprovisation, där dansarna ger och tar emot varandras kroppstyngd. Utifrån den plattformen har eleverna fått konstnärlig frihet att skapa korta danskompositioner.

Vår mediapedagog Fredrik kom sedan in i bilden och har gett grundläggande kunskaper om att filma och klippa film. Filmklippningen har bidragit med ytterligare en dimension i kompositionsarbetet där man i båda skaparprocesserna jobbar med tajming och dramaturgi. Resultatet är elevernas första egna dansfilmer.

Projektet leddes av Helena Sjödin Landon, Nationalmuseum och Anna-Karin Nilsson och Teresia Vigil Lundahl, danslärare samt Fredrik Karlsson, mediapedagog, Fryshuset.

Medverkande elever: Vendela Apelgren, Camilla Becerra, Juliette Engström, Ina Fjordefalk, Frida Granudd, Maja Hult, Alva Höglund, Joakim Roos, Malin Wesshagen, Sofia Zhang

We must unfreeze the sculpture. Life is the thing, everything is in it, and life is movement. // August Rodin 

Se elevernas filmer här.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp